Skøyenåsen Fysioterapi

Fysioterapeuter med avtale

  • Stein Kvaal Hageberg

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Rehabilitering/habilitering av brudd-, postoperative- og slagpasienter

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon: 468 52 958 (SMS)
Telefon
Besøksadresse:
Haakon Tveters vei 8
0682 OSLO