Ryen fysioterapi og manuellterapi

Fysioterapeuter med avtale

  • Mohammad Waarie
  • Ellen Ringnes

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Lymfeødembehandling

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Enebakkveien 150
0680 OSLO