Oslo fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Gro Greftegreff
  • John A. Haukeberg

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Idrettsfysioterapi
  • Manuellterapi
  • Ortopedisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

grogreftegreff@hotmail.com; john@freshnor.no
Telefon
Besøksadresse:
Nedre Slottsgate 15
0157 OSLO