Nordstrand fysioterapi og akupunkturklinikk AS

Fysioterapeuter med avtale

  • Ale Poorkand, manuellterapeut med spesialkompetanse på nevrologi
  • Astrid C. Pyk, fysioterapeut

Fysioterapeut uten avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi

Kontakt

Telefon
22 28 07 35
E-post
nordstrand.fysioterapi@gmail.com
Besøksadresse:
Ekebergveien 228 B
1162