Nordstrand fysioterapi og akupunkturklinikk AS

Fysioterapeuter med avtale

  • Ale Poorkand
  • Astrid C. Pyk

Fysioterapeut uten avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Ekebergveien 228 B
1162