Munkerudtunet 10 (Låven)

Fysioterapeuter med avtale

  • Sissel S. Torgersen, fysioterapeut med spesialkompetanse innenfor lymfødem og onkologisk fysioterapi

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Onkologisk fysioterapi (inkl. lymfødembehandling)

Kontakt

Sissel: Tel: 90 93 44 94, E-post: sissel.storaker.torgersen@gmail.com.

Besøksadresse:
Munkerudtunet 10
1164 OSLO