Mortensrud Torg fysioterapi

Fysioterapeuter med avtale

  • Astrid E.Sunde
  • Katrin Kruse
  • Agneta E. Færestrand
  • Kari Toreskaas, spesialist i psykomotorisk fysioterapi
  • Per Kristian Giskegjerde, spesialist i manuellterapi

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Ortopedisk fysioterapi
  • Revmatologisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 61 03 79
E-post
astridsunde50@gmail.com
Besøksadresse:
Helga Vaneks vei 3A
1283 OSLO