Kurbadet fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

 • Hege von Porat
 • Gry Hageløkken
 • Espen Hafstad
 • Laila McClimans
 • Lene G. Sivertsen
 • Renate Strand

Type behandlinger instituttet tilbyr

 • Allmenn Fysioterapi
 • Fysioterapi for eldre
 • Idrettsfysioterapi
 • Kvinnehelse
 • Nevrologisk Fysioterapi
 • Ortopedisk Fysioterapi
 • Revmatisk fysioterapi
 • Ergonomi

Spesialkompetanse ved instituttet

 • Graviditet
 • Aktiv A
 • Ultralyddiagnostikk
 • Stressrelaterte plager
 • Hodepine

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 20 84 16
E-post
espen.hafstad@kurfys.no
Besøksadresse:
Akersgata 74
0180 OSLO