Kongensgate fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Harald Eriksen

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 42 55 06
E-post
post@fysioterapeutene.no
Besøksadresse:
Kongens gate 15
0153 OSLO