Hopstock Helse, avd. Majorstuen

Fysioterapeuter med avtale

  • Anine Olimb
  • Ida Kristine Jansen
  • Ida Marie Moberg

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Fysioterapi for eldre
  • Onkologisk fysioterapi inkl. lymfødembehandling

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 46 49 57
Besøksadresse:
Majorstuveien 38
0367 OSLO