Hoff fysioterapi

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Mensendieck fysioterapii
  • Onkologisk fysioterapi inkl. lymfødembehandling
  • Psykomotorisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Hovfaret 4
0275 OSLO