Hoff fysioterapi

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Lymfødembehandling
  • Psykomotorisk fysioterapi

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Telefon
22 50 66 95
Besøksadresse:
Hovfaret 4
0275 OSLO