Galgeberg fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

  • Turid Bakkelid
  • Bente Hilmen Blankson

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • barne- og ungdomsfysioterapi
  • Idrettsfysioterapi
  • Kvinnehelse
  • Nevrologisk fysioterapi
  • Revmatologisk fysioterapi

Kontakt

Telefon
22 67 15 20
Besøksadresse:
Normannsgata 13
0655 OSLO