Dr. Dropin Fysikalske, avdeling Bislett

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuell terapi
  • Kognitiv terapi
  • Muskel og skjelett spesialist
  • Behandling i treningssal

Klinikkens nettsted

Besøk klinikkens hjemmeside for mer informasjon.

Kontakt

Besøksadresse:
Dalsbergstien 18
0170 OSLO