Centrum fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Barne- og ungdomsfysioterapi
  • Hjerte- og lungefysioterapi
  • Lymfødembehandling
  • Ortopedisk fysioterapi

Kontakt

monicalarsen71@hotmail.com; mariaschmidt@gmail.com

Postadresse:
Postboks 6938
0130 OSLO
Besøksadresse:
St. Olavs gate 21 A
0165 OSLO