Centrum fysikalske institutt

Fysioterapeuter med avtale

 • Maria Schmidt, tlf: 94 45 06 52
  All behandling (kun voksne)
 • Monica Larsen, tlf: 92 61 65 27
  Fysioterapeut, kun for barn

Type behandlinger instituttet tilbyr

 • Allmenn fysioterapi
 • Barne- og ungdomsfysioterapi
 • Hjerte- og lungefysioterapi
 • Lymfødembehandling
 • Ortopedisk fysioterapi

Kontakt

monicalarsen71@hotmail.com; mariaschmidt@gmail.com

Postadresse:
Postboks 6938
0130 OSLO
Besøksadresse:
St. Olavs gate 21 A
0165 OSLO