AltVitalt

Fysioterapeuter med avtale

  • Cathrin Huseby
  • Una Wilvangen
  • Marius Herfindal Haakonsen

Type behandlinger instituttet tilbyr

  • Allmenn fysioterapi
  • Manuellterapi
  • Mensendieck fysioterapi

Kontakt

Telefon
22 78 79 10
E-post
post@altvitalt.no
Besøksadresse:
Stovner Senter 5
0985 OSLO