Ullern frisklivssentral

Frisklivssentralen Bydel Ullern

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste som gir støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Målet er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Det gis tilbud innen:

 • Fysisk aktivitet
 • Kosthold
 • Snus- og røykeslutt
 • Søvn

Oppfølging på frisklivssentralen gis i 12 uker. Perioden starter og avsluttes med en helsesamtale som tar utgangspunkt i dine mål og behov for egen helse. Du får hjelp til å sette konkrete mål, finne fram til aktiviteter og tilbud som passer for deg, og støtte til å gjennomføre det du har planlagt.

Tilbudet er gratis. Ta kontakt for mer informasjon om grupper og kurs.

Timeplan høsten 2023

Rehabiliteringstilbud ved senfølger etter covid-19

Frisklivssentralen har rehabiliteringstilbud for personer med milde til moderate plager etter å ha gjennomgått covid-19. Tilbudet omfatter helsesamtale ved oppstart og avslutning, temaundervisning og tilpasset gruppetrening med fysioterapeut.

Tilbudet er for deg som bor i Bydel Ullern og har fylt 18 år. Du må være selvhjulpen og kunne nyttiggjøre deg av et gruppetilbud. Du kan kontakte frisklivssentralen for oppstart selv. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege.

Kontakt

Du kan ta direkte kontakt med frisklivssentralen for å avtale oppstart eller for en uforpliktende prat. Du kan også be fastlegen din eller annet helsepersonell om henvisning (frisklivsresept), så tar vi kontakt med deg.

Last ned frisklivsresept for Ullern (DOC)

Brosjyre

Brosjyre Ullern frisklivssentralen (PDF)

Frisklivsveilder
Rebecca Haganäs
Telefon

Kontakt

Telefon
47 66 57 18
E-post
friskliv@bun.oslo.kommune.no
Postadresse:
Ullern frisklivssentral, Pb 43, Skøyen
0212 OSLO
Besøksadresse:
Skøyen terrasse 1
0276 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Hvis du ikke har mulighet på dagtid settes det opp veiledning på kveldstid etter avtale. Det er mulighet for å delta på treningsgrupper både dag- og kveldstid to dager i uken.