Til innhold
Helsehjelp

Frisklivssentraler

Frisklivsordningen er for deg som ønsker:

  • hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet
  • hjelp til å slutte å røyke eller snuse
  • hjelp til å få et sunnere eller mer tilpasset kosthold
  • å delta på kurs i mestring av depresjon eller belastning

Tilbud på frisklivssentralene

Du får:

  • oppfølging over 12 uker med mulighet for forlengelse
  • individuelle samtaler med frisklivsveileder
  • trening i grupper
  • kurs og opplæring

Frisklivssentralene tilbyr blant annet kursene «Bra mat for bedre helse», «Snus- og røykeslutt», «Mestring av depresjon» og «Mestring av belastning».

Mange frisklivssentraler har egne tilbud til barn og unge.

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste. Alle som jobber på frisklivssentralene er utdannet innenfor helse, for eksempel fysioterapi, ergoterapi, ernæring, sykepleie, psykologi og fysisk aktivitet.

Henvisning til frisklivsordning

For å få et tilbud i frisklivsordningen må du ha en henvisning, en såkalt frisklivsresept. Ta kontakt med din fastlege, fysioterapeut, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen i din bydel.

Pris

De fleste tilbudene ved frisklivssentralene er gratis. Noen av kursene kan ha en liten egenandel.

Finn frisklivssentralen i din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen