Sesongarbeid på gravplassene

Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravplassene.

Vi ønsker hovedsakelig å ansette for hele sesongen (slutten av april – slutten av oktober), men vi tilbyr noen få stillinger for kortere perioder (mai – september).

Inkluderende rekruttering

Til våre sesongstillinger søker vi også etter personer med funksjonsnedsettelser eller som er utenfor arbeidslivet av andre årsaker.

Varigheten av ansettelsene vil være tre måneder, med tiltredelse i begynnelsen av mai.

Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk eller psykisk karakter, den kan være synlig eller usynlig. Den må dokumenteres med en egenerklæring.

Med utenfor arbeidslivet av andre årsaker, menes at du har vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst to av de siste fem årene, hvor fraværet skyldes sykdom - fysisk eller psykisk, avhengighet eller soning.

Mer informasjon om inkluderende rekruttering.

Kontaktperson
Siri Koch-Larsen
Mobil: 410 41 310, sentralbord 21 80 21 80
E-post: inkluderende-rekruttering@vel.oslo.kommune.no

Arbeidsoppgaver

  • Rydding ute på gravplassene
  • Luking av gravbed og klipping av gress, plen og evt. hekk
  • Klargjøring og spavending av blomsterbed
  • Planting
  • Retting av gravminner
  • Bruk av småmaskiner
  • Det kan også bli noe beskjæring og maskinkjøring   
  • Annet forefallende arbeid     

Vi gjør søkere oppmerksom på at på grunn av sikkerhetsmessige årsaker ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.

Søknader

Stillinger som sesongarbeidere lyses ut gjennom rekrutteringssystem WebCruiter på Oslo kommune sin nettside, under Ledige stillinger i Oslo kommune.

Kandidater som ønsker å jobbe hos oss på gravplassene må oppgi i søknaden når de kan starte, i hvilket tidsrom de kan jobbe og på hvilken gravplass.

Kontaktinformasjon

Gravplassetaten tar kun imot digitale søknader via rekrutteringssystemet, når sesongstillinger
annonseres på kommunal nettside.

Dersom du har spørsmål om innholdet i stillinger, kan du ringe vårt
Servicekontor på telefon: 22 13 31 80 og be om å bli satt over til seksjonslederen på det stedet du er interessert i å jobbe.

Oversikt over gravplassene i Oslo

Her kan du lese mer om de ulike gravlundene og kirkegårdene i Oslo.