Sesongarbeid på gravplassene

Fra slutten av april og ut oktober er det behov for sesongarbeidere på gravplassene. Her kan du lese mer om hvordan du søker.

Vi ønsker hovedsakelig å ansette for hele sesongen (slutten av april – slutten av oktober), men vi tilbyr noen få stillinger for kortere perioder (mai – september).

Vi søker også etter personer med funksjonsnedsettelser til våre sesongstillinger. Varigheten av ansettelsene vil være tre måneder, med tiltredelse i begynnelsen av mai. Funksjonsnedsettelsen kan være av fysisk eller psykisk karakter, den kan være synlig eller usynlig. Den må dokumenteres med en egenerklæring.

Arbeidsoppgaver

  • Rydding ute på gravplassene
  • Luking av gravbed og klipping av gress, plen og evt. hekk
  • Klargjøring og spavending av blomsterbed
  • Planting
  • Retting av gravminner
  • Bruk av småmaskiner
  • Det kan også bli noe beskjæring og maskinkjøring   
  • Annet forefallende arbeid     

Vi gjør søkere oppmerksom på at på grunn av sikkerhetsmessige årsaker ansetter vi fortrinnsvis personer over 18 år.

Søknader

Stillinger som sesongarbeidere lyses ut gjennom rekrutteringssystem WebCruiter på Oslo kommune sin nettside, under Ledige stillinger i Oslo kommune.

Kandidater som ønsker å jobbe hos oss på gravplassene må oppgi i søknaden når de kan starte, i hvilket tidsrom de kan jobbe og på hvilken gravplass.

Kontaktinformasjon

Gravplassetaten tar kun imot digitale søknader via rekrutteringssystemet, når sesongstillinger
annonseres på kommunal nettside.

Dersom du har spørsmål om innholdet i stillinger, kan du ringe vårt
Servicekontor på telefon: 22 13 31 80 og be om å bli satt over til seksjonslederen på det stedet du er interessert i å jobbe.

Oversikt over gravplasser og kirkegårder i Oslo

Her kan du lese mer om de ulike gravlundene og kirkegårdene i Oslo.