Digitale skjemaer fra Gravplassetaten

Her finner du skjemaer du skal bruke for gravferd, leie (feste) av grav og godkjenning av gravminne. Skjemaene krever innlogging i ID- porten.

Overføring av avtale om feste/ansvar for frigrav

Du kan bruke dette skjemaet for å overføre avtale om feste eller ansvar for frigrav til en annen person, dersom dere er enige om dette.
Det er kun én person som kan være gravansvarlig/fester.

  • Ny gravansvarlig/fester får eierskap og ansvar for gravminne og plantebedet. Denne personen kan avgjøre gravminnets utseende, og kan inngå avtale om tjenester knyttet til stell av plantebedet og bestemme over fremtidig gravlegging i graven(e).
  • Dersom det er opprettet en flerårig avtale om stell av grav vil denne bli videreført.
  • Overføring av avtale om feste/ansvar for frigrav krever godkjenning fra Gravplassetaten.

Overføring av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Oppsigelse av avtale om feste/ansvar for frigrav

Du kan bruke dette skjemaet for å si opp avtalen om feste eller ansvar for frigrav. Oppsigelse av avtalen medfører at Gravplassetaten kan gjenbruke graven til ny gravlegging, og at dagens gravminne blir fjernet. Det er kun fester eller ansvarlig for frigrav som kan si opp avtalen. Du bør informere andre pårørende/andre med tilknytning til graven(e) før du sier opp avtalen, og eventuelt høre om de vil overta ansvaret.

Oppsigelse av avtale om ansvar for grav (logg inn)

Samtykke til bruk av grav

Du kan bruke dette skjemaet for å samtykke til at en person kan gravlegges i en grav du er ansvarlig for. Vær oppmerksom på at det kun er den ansvarlige for graven (fester) som kan sende inn skjemaet.

Samtykke til bruk av grav (logg inn)

Lenker

Gravplassetaten

Informasjon ved dødsfall

Valg av gravplass

Stell av grav

Oversiktsside Begravelser, gravplasser og kremasjoner