Infeksjonskontrollprogram for sykehjem og helsehus

Her finner du smittevernrutiner som inngår i Infeksjonskontrollprogrammet (IKP) for sykehjem og helsehus i Oslo kommune.

IKP er et samlet program for forebygging av infeksjoner, utbrudd, samt infeksjonsovervåking og antibiotikabruk.

Deler av IKP kan tilpasses andre kommunale helsetjenester. Rutinene er utarbeidet av smittevernteamene i Helseetaten og Sykehjemsetaten, og er godkjent av smittevernoverlegen i Oslo kommune.

Infeksjonskontrollprogrammet er under revisjon. Rutiner som ikke er ferdig revidert er markert med rød tekst. Innholdet er gyldig, men må vurderes kritisk.

Finn rutiner i infeksjonskontrollprogrammet