Til innhold
Gravplasser i Oslo

Bekkelaget kirkegård

Kontakt

Kontaktperson

Gravferdskontor øst

Telefon

21 93 78 60

Faks

21 93 78 61

E-post

Besøksadresse

Sandstuveien 15 , 1178 OSLO

Søknader om godkjenning av minnesmerker sendes: nordstrand.kirkegard@gfe.oslo.kommune.no

Bekkelaget kirkegård

Kirkegård med urnegraver. Kirkegården bestod opprinnelig av et terrasseanlegg som senere ble utvidet ved påfylling av leire. I 1993 ble det anlagt minnelund.

Se kart over kirkegården (PDF, 0,7MB)

Menighet tilknyttet Bekkelaget kirkegård: Bekkelaget og Ormøy.

Hvis du har et gravnummer, kan du se hvordan du finner graven her.