Oslohjelpa Bydel Ullern

Trenger du råd og veiledning om barnets utvikling eller foreldrerollen? Ta kontakt med oss. Vi gir rask hjelp uten henvisning og skjemaer.

Om oss

Vi har samtaletilbud for foreldre i bydelen med barn 0-25 år og gravide.

  • Vi prater med familier som opplever at hverdagen med barn og unge kan være utfordrende. Det kan gjelde grensesetting, hverdagsrutiner, barns følelser, uenigheter innad i familien eller et behov for å prate med en nøytral part om familiesituasjonen.
  • Alle familier er velkomne og vi finner sammen ut hvordan vi kan hjelpe.
  • Vi samarbeider med de fleste instanser og det er ditt og familiens behov som er viktig.
  • Du trenger ingen henvisning og tilbudet er gratis.
  • Vi møter familiene på de arenaene de selv anser som best: hjemme, på skole, barnehage, veiledning på nett, eller på vårt kontor. Det er helt opp til den enkelte familie hvor man vil møtes.

Hvem møter du?

Vi er familieveiledere med lang erfaring og mye kunnskap om barn og familier.

Kontakt

Telefontid er mandager, tirsdager og torsdager fra klokken 10:00 til 12:00.

Telefon
94 01 58 90
E-post
oslohjelpa@bun.oslo.kommune.no