Forebyggende enhet Bydel Grorud

Om oss

Forebyggende enhet består av:

  • Oslohjelpa
  • Oppfølgingsteam
  • Nærmiljøskoleteam. Enheten bidrar med å styrke barn og unges arenaer ved å starte tidlig, tenke og handle langsiktig. Gode fellesskapsløsninger er et godt utgangspunkt for et inkluderende oppvekstmiljø.

Gjennom våre tilbud ønsker vi å bidra med at bydelens befolkning skal få riktig hjelp til rett tid. Forebyggende enhet kan gjennom veiledning, støtte og tilstedeværelse bidra til at flere barn har meningsfylte aktiviteter og koordinerte tjenester. Vi ønsker å være brobyggere og et bindeledd for barn, unge og deres familier i bydel Grorud.

Forebyggende avdeling holder til i hjertet av bydelen i det gule huset kalt «Presteboligen». Ellers er vi synlige og tilgjengelige ved alle bydelens skoler.

Følg oss på Instagram
@Forebyggendebgr