Foreldreveiledningskurs i Bydel St. Hanshaugen

Bydel St. Hanshaugen tilbyr gruppetilbud til foreldre.

COS-P (Circle of Security Parenting, Trygghetssirkelen)

Trygghetssirkelen (Circle of Security Parenting) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Målet med kurset er å øke foreldrekompetanse og bidra til å bygge en trygg relasjon mellom foreldre og barn.

Om kurset

COS-P kurs skal støtte foreldre til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan møte behovene på en omsorgsfull og utviklingsstøttende måte.

På kurs lærer du:

 • Hvordan man kan tolke barnets behov
 • Regulering og forståelse av barnets følelser
 • Takle egen frustrasjon som forelder når barnet oppfører seg utfordrende

Kurset er delt opp i kapitler, vi viser filmklipp som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning.

Kursene går over sju ukentlige samlinger, med 1,5-2 timers varighet. Det er 6-8 deltakere på hvert kurs.

Tuning in to Kids (TiK)

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering

Kurset er for foreldre med barn 5-12 år. Flere studier viser at Tuning in to kids forbedrer foreldreegenskaper, foreldre-barn-relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Spesielt gode resultater finnes i grupper med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å:

 • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
 • Hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
 • Hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
 • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
 • Nyte tiden med barnet sitt

Hvor mange kursdager?

Kurset går over 5-6 ganger, 2 timer hver gang. Det vil være 6-10 foreldre i gruppe.
Gruppen er avhengig av at det er et visst antall deltagere og påmelding er derfor bindende. For å melde deg på kurs tar du kontakt med

Tuning in to Teens (TiNT)

Tuning in to Teens er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram der hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldrene og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering.

Tilbudet er for familier med barn/ungdom på 12-18 år.

Tuning in to teens hjelper foreldre og omsorgspersoner å:

 • Redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringer
 • Fremme følelsesmessig kompetanse hos tenåringer
 • Forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringer, og redusere konflikt
 • Øke foreldrenes ferdigheter i å "coache" følelser med sine tenåringsbarn
 • Redusere foreldrenes avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringers følelser
 • Øke foreldrenes bevissthet / regulering av egne følelser

Hvor mange kursdager?

Kurset går over 5-6 ganger, 2 timer hver gang. Det vil være 6-10 foreldre i gruppe. Gruppen er avhengig av at det er et visst antall deltagere og påmelding er derfor bindende.

Hvor holdes kursene?

Kursene holdes i bydelens lokaler i Holbergsgate 1.

Vil du melde deg på, eller har du noen spørsmål?

E-post: oslohjelpa@bsh.oslo.kommune.no
Telefon: 40 41 86 41 (åpen tirsdag/onsdag/torsdag mellom kl. 12:00-14:00)