Foreldreveiledningskurs i Bydel Frogner

Bydel Frogner har fire ulike gruppetilbud til familier i bydelen. Her følger informasjon om disse.

Foreldrerollen kan være utfordrende. Kanskje har du et barn som strever eller som du syns det er vanskelig å forstå? Kanskje er du selv usikker og har en egen historie som påvirker deg i rollen som mor eller far?

Foreldreveiledning har som mål å styrke deg i foreldrerollen. For noen barn har det stor betydning at du søker hjelp når det oppleves vanskelig. Når du deltar i en gruppe får du i tillegg, gjennom andres fortellinger, oppleve at du ikke er alene om å ha utfordringer du ønsker hjelp til.

Circle of Security – COS P

Vi ønsker alle å være de beste foreldrene til barna våre. Vi ønsker å gi dem trygghet, og en god oppvekst, med sterk selvfølelse og evnen til å knytte nære relasjoner til andre. Det er mange krevende situasjoner som kan gjøre det utfordrende å gi barna dette. COS skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, og hvordan vi kan gjøre for å møte disse behovene på en god måte.

Circle of Security (COS-P) er et manualisert og brukervennlig veiledningsprogram for foreldre. Foreldreveiledningskurset gir et «veikart» for å forstå barns behov og signaler, og hvordan imøtekomme disse behovene. Foreldre får også muligheten til å ta opp situasjoner som de synes er vanskelig, og få råd og veiledning til disse.

Circle of Security hjelper foreldre og omsorgspersoner å:

 • Se barnets behov
 • Håndtere situasjoner hvor barnet oppfører seg utfordrende
 • Takle egen frustrasjon overfor barnet
 • Ha balanse mellom det å være tydelig og samtidig god, i møte med krevende atferd fra barnet
 • Hjelpe barnet med sine følelser

Hvor mange kursdager?

Kurset går over åtte ganger, 1,5 timer hver gang. Det vil være 5-10 foreldre i gruppen. Vi oppfordrer både mor og far til å delta på kurset. Det forventes at man deltar på alle 8 kursdager, for å få best utbytte av kurset. Foreldre velger selv hvor mye de ønsker å dele i gruppen.

Hvor holdes kurset?

Kurset holdes i bydelshuset til bydel Frogner i Drammensveien 60

Kontakt

E-post: coskursfrogner@bfr.oslo.kommune.no

Tuning in to Kids (TiK)

Tuning in to Kids er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram. Hovedfokuset er å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre/omsorgsgiver og barnet. Foreldrene trenes opp til å møte barnets følelsesuttrykk med nærhet og forståelse og slik kunne støtte både egen og barnets evne til selvregulering

Kurset er for foreldre med barn 5-12 år. Flere studier viser at Tuning in to kids forbedrer foreldreegenskaper, foreldre-barn-relasjonen og barnets emosjonelle kompetanse og atferd. Spesielt gode resultater finnes i grupper med emosjonelle- og atferdsmessige utfordringer.

Tuning in to kids hjelper foreldre og omsorgspersoner å

 • Bygge et nært emosjonelt bånd mellom seg og sitt barn
 • Hjelpe barn med å utvikle sosiale ferdigheter og redusere utagerende oppførsel
 • Hjelpe barn med å takle vanskelige følelser som redsel, sinne, separasjonsangst, tristhet og frustrasjon
 • Beholde roen når barnet har et sinneutbrudd
 • Nyte tiden med barnet sitt

Hvor mange kursdager?

Kurset går over 6-8 ganger, 2 timer hver gang. Det vil være 6-10 foreldre i gruppe.
Gruppen er avhengig av at det er et visst antall deltagere og påmelding er derfor bindende. For å melde deg på kurs tar du kontakt med

Hvor holdes kurset?

Kurset holdes i bydelshuset til bydel Frogner i Drammensveien 60

Vil du melde deg på, eller har du noen spørsmål?

E-post: foreldreveiledning@bfr.oslo.kommune.no

Tuning in to Teens (TiNT)

Tuning in to Teens er et gruppebasert foreldreveiledningsprogram der hovedfokuset ligger i det emosjonelle båndet mellom foreldrene og tenåringen. Foreldrene trenes opp til å møte tenåringens følelsesuttrykk med nærhet og forståelse, og til å støtte sin egen og tenåringens evne til selvregulering.

Tilbudet er for familier med barn/ungdom på 12-18 år.

Tuning in to teens hjelper foreldre og omsorgspersoner å

 • Redusere følelsesmessige og atferdsmessige vansker hos tenåringer
 • Fremme følelsesmessig kompetanse hos tenåringer
 • Forbedre relasjonen mellom foreldre og tenåringer, og redusere konflikt
 • Øke foreldrenes ferdigheter i å "coache" følelser med sine tenåringsbarn
 • Redusere foreldrenes avvisende eller kritiske reaksjoner på tenåringers følelser
 • Øke foreldrenes bevissthet / regulering av egne følelser

Hvor mange kursdager?

Kurset går over 6-8 ganger, 2 timer hver gang. Det vil være 6-10 foreldre i gruppe.
Gruppen er avhengig av at det er et visst antall deltagere og påmelding er derfor bindende.

Hvor holdes kurset?

Kurset holdes i bydelshuset til bydel Frogner i Drammensveien 60

Vil du melde deg på, eller har du noen spørsmål?

E-post: foreldreveiledning@bfr.oslo.kommune.no

Kurs i sinnemestring

Bydelen tilbyr kurs i sinnemestring etter Brøsetmodellen for bydelens innbyggere.
Brøsetmodellen bruker kognitiv terapi, som er en anerkjent behandlingsform for å kunne regulere følelsesmessige belastninger som angst, depresjon og sinne. I programmet jobber man med hver enkelt deltakers sårbarhet, identifisering av negative leveregler, og vi deler inngående kunnskap om gode leveregler.

I løpet av kurset vil deltakerne ha tre individuelle samtaler med to kursledere. I tillegg vil de delta på 12 gruppemøter etter et fastsatt opplegg. For at deltakerne skal få best mulig utbytte av kurset, må de forplikte seg til å delta på så godt som alle møter.
Kursledere er ansatte i Oslohjelpa. Kurset er åpent for alle som bor i bydel Frogner.

Har du utfordringer med sinne og vold, primært i nære relasjoner, og er interessert og motivert til å gjøre noe med dette, kan du ta kontakt med oss.

Kontakt

Benedicte Rognøy
E-post: benedicte.rognor@bfr.oslo.kommune.no
Mobil: 95 44 23 37

Hanne Bostad
E-post: hannebarbra.bostad@bfr.oslo.kommune.no
Mobil: 95 70 74 34