Styrket innsats 0-6 år i Bydel Alna

Barnehageenhetens styrket innsats er en del av laget rundt barnet, og bistår med spesialpedagogisk hjelp, råd og veiledning knyttet til barns generelle utvikling, inkludert flerspråklige barn i førskolealder (0- 6 år).

Henvendelser

Henvendelsesskjema styrket innsats (PDF)

Våre tjenester

  • Behandle henvendelser fra barnehager om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
  • Samarbeid og veiledning til barn med spesielle behov som ikke går i barnehage
  • Veiledning til bydelens barnehager
  • Rådgivning til foreldre (individuelt/grupper)
  • Bidra med fag og kompetanseheving til bydelens barnehager
  • Flerspråklig arbeid rettet mot barn i bydelens barnehager

Styrket innsats består av spesialpedagoger, språkpedagoger og støttepedagoger.

Kontakt

Leder styrket innsats
Ann-Kristin Kjus Tjøgersen

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak.styrketinnsats@bal.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 73 Furuset
1001 Oslo
Besøksadresse:
Trygve Lies Plass 6
1051 Oslo