Borger With kompetansesenter

Borger With er et kompetansesenter som tilbyr bistand i komplekse enkeltsaker hvor det er behov for kompetanse innen barnevern- og psykisk helse. Ungdomsinstitusjonen har seks plasser.

Hvem er vi til for?

Ungdom mellom 12 -18 (20) år med psykiske vansker som medfører nedsatt funksjon på områder som skole, vennskap, fritidsaktiviteter og som har vansker med å bo eller være sammen med sin familie.

Kompetansesenteret er godkjent etter barnevernsloven §§ 3-2, 4-1, 4-2, 5-1

Hva gjør vi?

Psykiske lidelser/vansker utvikles vanligvis på bakgrunn av grunnleggende sårbarhet, langvarig eksposering for risikofaktorer og utløsende hendelser. Mange psykiske lidelser debuterer i ungdomsårene. Vi tilbyr helhetlige tjenester til ungdommen og de familiene vi jobber med. For å oppnå endring jobber vi med de systemer, og på de arenaer ungdommen er en del av.

Hvordan gjør vi det?

Arenafleksibelt team barnevern psykisk helse

Arenafleksibelt team bistår familier der ungdommen fortsatt bor hjemme. Teamet jobber individuelt med ungdommen og med alle systemer ungdommen er endel av (skole, familie, BUP, PPT, Nav, barneverntjenesten, venner, fritidsaktiviteter). Vi møte ungdommen og dens familie på deres naturlige arenaer (hjemme, på cafe, på skolen, hos barnevernet/bup/nav, med venner og i fritidsaktiviteter).

Institusjon

Ungdommen flytter inn på døgnenhet, midlertidig eller for et langvarig opphold. Det jobbes for endring gjennom miljøterapi, familiearbeid og tett samarbeid med involverte instanser.

Hybel

Ved behov kan ungdommen flytte inn på hybel.

Tiltak

Tiltakene blir skreddersydd opp mot hver ungdom og deres familie. Vårt fokus er endringsarbeid, hvor det settes inn målrettede tiltak til riktig tid. Tiltakene settes inn ovenfor ungdommen, de relasjonene ungdommer har og de systemene ungdommene inngår i.

  • Tiltak for ungdommene er miljøterapi, individuelle støttesamtaler, ferdighetstrening og hybeltrening.
  • Tiltak for familien er familieterapi og foreldreveiledning.
  • Vi har også oppfølging, samarbeid og veiledning av skolen.
  • Vi har også et tett samarbeid med involverte instanser som BUP, barneverntjenesten og fritidsaktiviteter.

Hvem er vi?

Vi har høy kompetanse på psykiske lidelse/vansker hos ungdom, og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Vi har lang erfaring med endringsarbeid i samarbeid med ungdommen, deres familie og nettverk.

Våre team består av psykologspesialister, familieterapeuter, miljøterapeuter, barnevernspedagoger, vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere og spesialpedagog.

Hvor er vi?

Borger With holder til på Adamstuen, nær trikk og buss. Institusjonen har et stort hus med hage og uteplass rundt. I nærheten ligger en liten park og noen idrettsanlegg, og det er kort vei til marka.

Kontakt

Kontaktperson
Anette Gundersen, avdelingsleder
Telefon
97 97 24 00
E-post
postmottak@bfe.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6726, St. Olavs plass
0130 Oslo
Besøksadresse:
Stensgata 43
0451 Oslo