Arenafleksibelt team barnevern psykisk helse

Arenafleksibelt team barnevern psykisk helse (AFT) tilbyr systemisk familiebasert behandling for ungdom med psykisk uhelse.

Hvem kan få dette tilbudet?

Ungdom mellom 10–18 (25) år med aktiv sak i barnevernet som har psykiske vansker med nedsatt funksjon på områder som skole, vennskap, fritid og familie.

Hva skal hjelpen bidra med?

 • At ungdom opplever økt mestring og motivasjon for dagtilbud og skole
 • Færre og bedre løste konflikter i familien
 • At foreldre mestrer skole-hjem-samarbeid
 • Familien lærer bedre måter å snakke sammen på
 • Familien utvikler nye ferdigheter
 • Bedre livskvalitet og reduksjon av symptomer
 • Kunnskap om psykiske vansker
 • Økt selvstendighet til å benytte hjelpeinstanser

Hva får dere?

Familien får et fast team med familieansvarlig (psykolog/familieterapeut), miljøterapeut og spesialpedagog for personlig oppfølging. Teamet kartlegger familiens utfordringer og ressurser, og skreddersyr veileding og støtte basert på familiens behov. Vi møter familien og ungdommen på deres naturlige arenaer og har fleksibel arbeidstid dag og kveld.

Tilgjengelig beredskapstelefon 15:30-23:00 man-fre og 07:00-23:00 i helger.

Vi tilbyr:

 • Krise- og stabiliseringsarbeid
 • Samarbeid med nettverk og instanser
 • Individuelle og familiesamtaler
 • Oppfølging hjemme og på skolen
 • Ferdighetstrening
 • Foreldreveiledning
 • Tuning in to teens-kurs
 • Samspillsveiledning
 • Psykoedukasjon
 • Miljøterapeutiske tiltak
 • Koordinerende rolle med skole, BUP, barnevern og andre relevante instanser

Anbefalt varighet er 12 måneder.

Hvem er vi?

I AFT møter du et tverrfaglig team med psykolog, psykologspesialist, barnevernspedagog, familieterapeut, miljøterapeut, vernepleier, sosionom, spesialsykepleier og spesialpedagog. Arenafleksibelt team barnevern psykisk helse er en del av Borger With kompetansesenter.

Brosjyre til nedlastning

Kontakt

Besøksadresse:
Stensgata 43
0451 Oslo