Aline konsultasjonsteam for sped- og småbarn 0-3 år

Aline er et veiledningstilbud for deg som jobber med små barn. Vårt team hjelper deg som fagperson å ta stilling til hvordan du kan håndtere saken videre.

Hvem kan henvende seg?

Er du bekymret for at et lite barn du møter i jobbsammenheng har det vanskelig eller at foreldrene strever med omsorgsoppgavene? Er du urolig, står fast eller er i tvil om hvor veien går, så ta kontakt. Vårt konsultasjonsteam, bestående av blant annet psykolog, lege og helsesykepleier, kan veilede deg som fagperson.

Fagpersoner i private og offentlige virksomheter der ansatte jobber med de aller minste barna. Oslos helsestasjoner, barnehager, barneverntjenester, BUP-er, andre hjelpeinstanser for de minste og familiene deres.

Hva gjør vi?

Som del av Barnehjernevernet (BHV) i Oslo tilbyr Barne- og familieetaten konsultasjoner til ansatte som er bekymret for små barn og deres omsorgspersoner.

Sakene drøftes med metoden reflekterende team. Du legger fram saken. Dette får du hjelp til av koordinator for teamet. Under konsultasjonen blir du intervjuet av en koordinator, mens konsultasjonsteamet lytter. Deretter reflekterer teamet over informasjonen som er kommet frem i intervjuet, mens du som søker råd hører på.

Det åpnes for avklarende spørsmål mot slutten av konsultasjonstiden, men det er ditt ansvar å ta stilling til refleksjonene og hvordan du skal håndtere saken videre.

Hvem er vi?

Konsultasjonsteamet er tverrfaglig sammensatt av lege, helsesykepleier, psykolog og andre fagpersoner med videreutdanning. De er barnevernspedagoger, sosionomer, barnehagelærere eller spesialpedagoger.

Teamet har spisskompetanse og mengdetrening på omsorgsbehovene til de minste, samt utredning og hjelp i sped- og småbarnsalder. De bistår også med støtte til foreldre. Konsultasjonsteamet har spesialkunnskap, både om «barnets stemme» før det utvikler språk, og om risikofylte familie- og rammebetingelser.

Konsultasjonsteamet er et supplerende tiltak for å få et tverrfaglig perspektiv på bekymringen din, i tillegg til å styrke din handlingskompetanse.

Ansvar for videre framdrift ligger hos deg som fagperson og din virksomhet.

Hvordan når du oss?

  • Konsultasjoner er på onsdager mellom 12:30 -15:00 i Frydenbergveien 37.
  • Konsultasjonene er alltid anonyme.

Epost: postmottak.aline-konsultasjonsteam@bfe.oslo.kommune.no

Telefon: 47 78 64 66
(ring eller send SMS hverdager mellom 08:00-15:00)