Barnehagenes pedagogiske fagsenter bydel Bjerke

Barnehagenes pedagogiske fagsenter har ansvar for å utføre vedtak etter barnehageloven § 31 rett til spesialpedagogisk hjelp og § 37 tilrettelegging for at barn med nedsatt funksjonsevne får et likeverdig barnehagetilbud.

Barnehagenes pedagogiske fagsenter består av spesialpedagoger, språkpedagoger, støttepedagoger og musikkterapeut med ansvarsområde 0 – 6 år.

Henvendelser

Henvendelsesskjema Bydel Bjerke (PDF)

Våre tjenester

  • Behandle søknader fra barnehager om tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Søknadsskjema for tilrettelegging (PDF).

  • Veiledning til barnehageansatte
Avdelingsleder
Kathrine Fjeldhus
Telefon
Avdelingsleder
Heidi Rüppel
Telefon
Konsulent
Kristin Knudsen
Telefon

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
pedagogiskfagsenter@bbj.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 13 Økern
0508 OSLO
Besøksadresse:
Ulvenveien 80
0581 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag