Barnehagenes pedagogiske fagsenter Bjerke

Barnehagenes pedagogiske fagsenter bistår barnehagene i å utvikle kvalitet og faglighet. Våre to hovedområder er spesialpedagogisk hjelp og flerkulturelt arbeid. Vi har direkte kontakt med alle kommunale og private barnehager i bydelen. Når det gjelder enkeltbarn, blir foreldre alltid forespurt før barnehagen tar kontakt.

Våre tjenester

 • Spesialpedagogisk hjelp
 • Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder
 • Lekotek: utlån av lekemateriale og barnebøker til barnehagene, samt et omfattende fagbibliotek for barnehageansatte.
 • Språkgrupper
 • Musikkterapi: tilbud til barn med spesielle behov
 • M.U.S (musikk, undring og språk): språktilbud til barnehagebarn og personale
 • S.U.S (sansing, undring og stillhet): gruppetilbud for enkeltbarn og personale
 • Kursing og veiledning av barnehageansatte
 • Tegn-til-tale-kurs for personale og foreldre
 • Drøftingsteam (lavterskel samarbeidsform ved bekymring for barns utvikling)

Ta kontakt gjennom barnehagen eller med oss på fagsenteret for mer informasjon om de ulike tilbudene.

Seksjonsleder for Barnehagenes pedagogiske fagsenter
Karin Haug
Kontorplass ved Veitvet Nærmiljøsenter.
Telefon
Spesialpedagog, teamleder Støtteteam 1
Anne-Lise Aasen
Telefon
Migrasjonspedagog, teamleder Flerkulturelt arbeid Spesialpedagogisk veileder, teamleder støtteteam 2
Gro Kandal-Ilagsmoen
Telefon
Barnehagekonsulent
Kristin Knudsen
Telefon

Kontakt

Primært foregår kontakten gjennom barnehagen. Man kan også kontakte oss direkte.
Telefon
Postadresse:
Postboks 13 Økern
0508 OSLO
Besøksadresse:
Ulvenveien 80
0581 OSLO

Åpningstider

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag