Vårrengjøring

Vårrengjøring av gatene i Oslo foregår på våren, vanligvis i perioden rundt påske og frem til 17. mai.

Sjekk skiltingen

  • Søket og listene for planlagt vårrengjøring er kun veiledende.
  • Det kan skje endringer på grunn av vær.
  • Se etter skilt i gaten en gang i døgnet.

Se etter nye parkeringsskilt

  • Vi setter opp skilt i gatene minimum 24 timer før vi starter rengjøringen, så du får flyttet bilen.
  • Hvis bilen din ikke er flyttet når vi feier og rengjør gatene kan bilen bli tauet bort. Se derfor etter nye skilt i gaten en gang i døgnet. 

Ferdig før 17. mai

Vi rengjør vanligvis alle kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveier før 17. mai. Hvis en gate ikke er rengjort til oppsatt tid, vil den rengjøres senere.

Hvis du ikke er tilgjengelig

Hvis du ikke er tilgjengelig, må du få en venn eller nabo til å se etter skilt og eventuelt flytte bilen din.

Inntauede kjøretøy

Sjekk om bilen er tauet inn