Søk om leie av kommunal grunn til rigg

Du kan søke om å leie kommunal grunn til rigg både på vei og utenfor vei.

Søksys erstatter Kgrav og ISYcase

Oslo kommune bytter snart søknadssystemer for ledningsarbeid, grave- og arbeidstillatelser. Det nye søknadssystemet heter Søksys og skal erstatte Kgrav og ISYcase.

Ny midlertidig praksis for anleggsplan innenfor Ring 2

Utbyggere må levere anleggsplan tidligere og saksbehandlingstiden er lengre for leie av kommunal grunn. Mer informasjon om anleggsplan og behandlingstid.

Hva koster det?

De gjeldende satsene er:

  • Innenfor ring 1: 5,65 kroner per kvm/per døgn
  • Innenfor ring 2: 5,35 kroner per kvm/per døgn
  • Utenfor ring 2: 1,90 kroner per kvm/per døgn

Minstepris for leie av kommunal grunn: 574 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

Slik søker du om rigg på vei

  1. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  2. Forlenge eller endre vedtak

Slik søker du om rigg utenfor vei

Skal du søke om å leie kommunal grunn til rigg utenfor vei, må du søke om å leie areal.
Søk her for å leie areal av Bymiljøetaten (logg inn)