Til innhold

Søk om gravetillatelse

Hva får du?

Tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.

Krav til søker

Gravearbeidene må utføres i henhold til følgende instrukser:

Logg for graving/arbeider nær trær

Logg er påkrevet ved arbeider nær trær. Se «Instruks for graving ved gatetrær og i park- og friområder», pkt. 5.

Loggen skal fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres av trepleier, skannes  og sendes Bymiljøetaten pr. epost; postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Hva koster det?

Betaling for bruk av areal ved arbeid på og ved vei

Fra og med 01.02.2015 omfatter ordningen for leie av grunn til byggeformål også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

  • Innenfor Ring 1: 4,45 kroner per kvm/per døgn.
  • Innenfor Ring 2: 4,20 kroner per kvm/per døgn.
  • Utenfor Ring 2: 1,45 per kvm/per døgn.

Minstepris for leie av kommunal grunn: 460 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

 

Slik søker du gravetillatelse

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden på epost innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her.