Til innhold

Søk om gravetillatelse

Hva får du?

Tillatelse til å grave i kommunale veier, parkområder og friområder.

Krav til søker

Gravearbeidene må utføres i henhold til følgende instrukser:

Krav til søker ved kabel- og ledningsarbeid

Fra og med 02.01.2019 må alle aktører som skal etablere ledninger, kabler eller konstruksjoner over, under eller langs kommunal vei ha løyve. Dette gjelder også strekninger under 40 meter og luftstrekk.

Den som eier ledningen («ledningsaktøren») er ansvarlig for å ha løyve og at det legges ved alle gravesøknader. Hvis en entreprenør søker om graving på vegne av en ledningsaktør, må ledningsaktøren sørge for at entreprenøren har løyvet.

For å få løyve må du sende søknad om framføringstrasé i KGrav. KGrav er bare tilgjengelig for autoriserte brukere.

Når du har løyvet må du sende søknad om grave-/arbeidstillatelse i ISY Case. Tillatelsen gis til den entreprenøren som skal utføre arbeidet.

Graving/arbeider nær trær

Logg er påkrevet ved arbeider nær trær. 

Skjemaet skall fylles ut elektronisk, skrives ut, signeres av trepleier, skannes  og sendes til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Hva koster det?

Betaling for bruk av areal ved arbeid på og ved vei

Fra og med 01.02.2015 omfatter ordningen for leie av grunn til byggeformål også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

 • Innenfor Ring 1: 4,45 kroner per kvm/per døgn.
 • Innenfor Ring 2: 4,20 kroner per kvm/per døgn.
 • Utenfor Ring 2: 1,45 per kvm/per døgn.

Minstepris for leie av kommunal grunn: 460 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

 

Slik søker du gravetillatelse

 • 1Søk om godkjent framføringstrasé

  Du må søke om godkjent framføringstrasé i KGrav hvis gravearbeidene omfatter kabel- og ledningsanlegg. 

  Logg inn i KGrav

 • 2Fyll ut søknadsskjema

  Gå til søknadsskjema

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden på epost innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her.