Søk om arbeidstillatelse

Hva får du?

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

Hva koster det?

Fra og med 01.02.2015 omfatter ordningen for leie av grunn til byggeformål også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

 • Innenfor ring 1: 5,05 kroner per kvm/per døgn
 • Innenfor ring 2: 4,80 kroner per kvm/per døgn
 • Utenfor ring 2: 1,70 kroner per kvm/per døgn

Minstepris for leie av kommunal grunn: 513 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

Betaling ved ledningsarbeid

For utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak, løyver, kontroller og annen saksbehandling av søknader gjelder følgende satser:

 • Utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak (grave og arbeidstillatelse for ledningsarbeid): 2167 kroner.
 • Utstedelse av løyve for tiltak under 40 meter: 1652 kroner
 • Utstedelse av løyve for tiltak over 40 meter: 3325 kroner
 • Kontroll av utført arbeid: 1158 kroner per kontroll.
 • Timesats ved arbeid utover søknadsbehandling: 826 kroner per time

Slik søker du arbeidstillatelse

 1. Opprett bruker

  Opprett bruker dersom du ikke er registrert. Gå til innloggingsside.

 2. Fyll ut søknadsskjema

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her.