Til innhold

Søk om arbeidstillatelse

 

 

Hva får du?

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

Hva koster det?

Fra og med 01.02.2015 omfatter ordningen for leie av grunn til byggeformål også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

  • Innenfor Ring 1: 4,45 kroner per kvm/per døgn.
  • Innenfor Ring 2: 4,20 kroner per kvm/per døgn.
  • Utenfor Ring 2: 1,45 kroner per kvm/per døgn.

Minstepris for leie av kommunal grunn: 460 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

Aktuelle dokumenter

Slik søker du arbeidstillatelse

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her