Arbeid på kommunal grunn

 

 

Hva får du?

Tillatelse til å utføre arbeider på kommunale veier, parkområder og friområder. Det må søkes om arbeidstillatelse ved arbeider som blant annet gjelder stillas, kran/liftarbeid og asfaltarbeid.

Hva koster det?

Fra og med 01.02.2015 omfatter ordningen for leie av grunn til byggeformål også arbeidsområder som benyttes etter vedtak om arbeids- og gravetillatelse fra etaten.

De gjeldende satsene er:

  • Innenfor Ring 1: 4,85 kroner per kvm/per døgn.
  • Innenfor Ring 2: 4,60 kroner per kvm/per døgn.
  • Utenfor Ring 2: 1,65 kroner per kvm/per døgn.

Minstepris for leie av kommunal grunn: 493,50 kroner.

Priser er opplyst uten MVA.

Betaling ved ledningsarbeid

For utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak, løyver, kontroller og annen saksbehandling av søknader gjelder følgende satser: 

  • Utstedelse av arbeidsvarslingsvedtak (grave og arbeidstillatelse for ledningsarbeid): 2083 kroner.
  • Utstedelse av løyve for tiltak under 40 meter: 1588 kroner
  • Utstedelse av løyve for tiltak over 40 meter: 3196 kroner
  • Kontroll av utført arbeid: 1113 kroner per kontroll.
  • Timesats ved arbeid utover søknadsbehandling: 794 kroner per time.

Aktuelle dokumenter

Slik søker du arbeidstillatelse

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 1 uke ved mindre trafikkomlegginger, og innen 2 uker ved større omlegginger.

Forlenge eller endre vedtak

Eventuelle endringer i vedtak gjøres selv her