Tiltak for trafikksikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre veinettet best mulig med tanke på trafikksikkerhet, framkommelighet og miljø for alle trafikantgrupper. Her kan du melde fra hvis du observerer et sted med behov for trafikksikkerhetstiltak.

Planlagte trafikksikkerhetstiltak

Her kan du se hvilke tiltak som tidligere er gjennomført og hvilke som er planlagt for i år (med forbehold om endringer).

Kartet oppdateres fortløpende, og nye planlagte tiltak for året legges på våren.

Meld fra om manglende trafikksikkerhet

Beskriv trafikkfaren du opplever i dag på trafikksikkerhetioslo.no.

Bymiljøetaten gjør en faglig vurdering av hvilke tiltak som eventuelt er best egnet til å løse utfordringen.

Her kan du se ulike trafikksikkerhetstiltak

Meld fra om mindre feil og mangler

Feil og mangler på fellesarealer, som manglende brøyting, hull i asfalten, mørk gatebelysning eller trær som trenger beskjæring kan meldes inn via BYMelding. Dette går rett til driftsoperatørene som er ute i gatene. Meld fra om feil og mangler i bymelding.

Meld fra om feilparkerte biler

Dersom du observerer parkering som kan skape farlige situasjoner eller som står til hinder, kan du kontakte Bymiljøetatens døgnåpne vaktsentral på telefon 23 48 21 50.

Slik jobber vi med trafikksikkerhet

Bymiljøetaten inviterer hvert år alle bydelene til å komme med prioriterte innspill om lokale trafikksikkerhetsutfordringer. Innspill fra bydelene er viktige, og prioriteres høyt.

I vinterhalvåret gjennomgår vi innspill og gjør faglige vurderinger. Innenfor rammene av regelverk, krav og budsjett prioriterer vi hvilke tiltak som skal gjennomføres den kommende anleggssesongen. Vi har et særlig fokus på skoleveier, og myke trafikanter prioriteres. Hver år mottar vi mange innspill, og vi har derfor ikke midler til å gjennomføre alle. Vi må også sikre en rimelig fordeling av budsjettet mellom de ulike bydelene.