Bestill nytt TT-kort eller søk tilleggsreiser

Om tjenesten

Bestill nytt TT-kort

Kontakt din bydel snarest om du har mistet eller ødelagt TT-kortet ditt.

Dersom du flytter til en ny bydel, behøver du ikke nytt kort, men du må melde fra til din nye bydel om at du benytter TT-tjenester. Er det andre problemer med det nye kortet ditt, ta kontakt med Samres.

Tilleggsreiser

Du kan søke bydelen din om tilleggsreiser hvis du på grunn av et særskilt tilfelle har behov for flere reiser. Det er ikke tilstrekkelig at reisekvoten er brukt opp for å få innvilget tilleggsreiser. Særlige helseutfordringer er årsaken til at du fikk innvilget TT-kort i utgangspunktet, og gir heller ikke grunnlag for innvilgelse av tilleggsreiser.

Les mer i forskrift om tilrettelagt transport for personer med forflytningsvansker, §8