Leie av elsparkesykler og elsykler

Se råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler i Oslo kommune.

Hvem leier ut i Oslo?

Oslo kommune kjenner til følgende selskaper som leier ut elsparkesykler og/eller elsykler i Oslo: Voi, Tier, Bird, Wind Mobility, Bolt, Light Bikes (Donkey republic), Ryde og Lime.

Oslo kommune har ikke inngått avtale med noen aktører om utleie av elsparkesykler eller elsykler. Nye aktører kan komme til uten at kommunen har kjennskap til dette.

Har du spørsmål eller klager på elsparkesykler og elsykler som leies ut, se kontaktinfo til firmaene nederst på siden.

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler til leie?

Det er ulike måter å finne en ledig elsparkesykkel. Entur.no er en nasjonal reiseplanlegger som viser hvor du kan finne nærmeste ledige elsparkesykkel i Oslo fra flere tilbydere. I tillegg kan du åpne appene til de ulike aktørene for å se hvor ledige elsparkesykler og elsykler som tilhører hver enkelte aktør befinner seg.

Råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler

  • Oppdaterte regler om bruk av elsparkesykler på vegvesen.no
  • Oslo kommune har ingen særskilte regler for bruk av elsparkesykler eller elsykler som inngår i utleievirksomhet da vi ikke har avtale med aktørene.
  • Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.
  • Aktørene som leier ut elsparkesykler og elsykler, kan ha andre og strengere regler for hvordan disse skal brukes, som en egen aldersgrense, områder hvor utleiesyklene ikke skal kjøres og parkeres og annet.

Hvor kan du parkere?

Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på de samme arealene som sykler kan parkeres. Det vil si på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate og gatetun så lenge den ikke er til hinder eller ulempe for andre trafikanter. I Oslo kommune er kravet til framkommelighet på disse arealene blant annet definert i instruks for utleie av fortau og gågater.   

Dessverre har elsparkesykler og sykler lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Sparkesyklene bør derfor parkeres slik at det utgjør minst mulig fare for å velte eller være til hinder for andre trafikanter, for eksempel godt til side på et fortau, på egne parkerings­plasser eller i sykkelstativer, bortsett fra stativene som er reservert for Oslo bysykkel.

Sykler og elsparkesykler som står til hinder for trafikk kan bli fjernet av Bymiljøetaten, i likhet med andre kjøretøy og gjenstander.  

Arealer hvor leide eslparkesykler og elsykler ikke kan parkeres eller brukes

Alle aktørene som leier ut elsykler og elsparkesykler i Oslo har mulighet for å merke av soner hvor syklene ikke skal brukes og/eller parkeres. Det er opp til de ulike grunneierne og forvalterne av arealer i Oslo å kontakte utleieselskapene om dette. Oslo kommune har ingen samlet oversikt over sonene som de ulike selskapene opererer med.

Det pågår et arbeid for å finne flere oppmerkede plasser hvor utleide elsparkesykler og elsykler kan parkeres i sentrum. Disse kan tidligst merkes opp når vinterdriftssesongen er over.

Inntauing av leide sykler og elsparkesykler

Bymiljøetaten kan taue inn elsparkesykler og andre sykler som selskapene leier ut. Utgiftene dette medfører må utleieselskapene dekke selv.

Årsaker til inntauing kan for eksempel være at syklene er plassert til hinder for ferdsel, snøbrøyting eller annet veiarbeid. Hvis de feilparkerte syklene enkelt kan flyttes til et bedre sted der de ikke står i veien, så vurderes dette, før en eventuell inntauing.

Les mer om reglene for inntauing (Lovdata)

Sykler i elver

Oppdager du elsparkesykler eller elsykler i Oslos elver, meld fra til Bymiljøetaten via bymelding.no eller e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no. Dette kan være brudd på forurensingsloven, og Oslo kommune har myndighet til å håndheve det.

Kontakt

Meld fra til utleieselskapet hvis du ser feilparkerte sykler eller ser behov for å kontakte aktørene om andre forhold.