Leie av elsparkesykler og elsykler

Se råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler i Oslo kommune.

Leverandører som har tillatelse til å leie ut elsparkesykler og elsykler

Listen nedenfor gjelder fra 1. april 2024 til 31. mars 2025.

 • Bolt Services No AS
 • Ryde Technology AS
 • Voi Technology Norway AS

Kontakt utleieselskapet

Meld fra til utleieselskapet hvis du ser feilparkerte sykler eller ser behov for å kontakte aktørene om andre forhold. Selskapene har ulik responstid for ulike henvendelser. Se responstiden til utleieselskapene (PDF).

Bolt Services No AS

Ryde Technology AS

Voi Technology Norway AS

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler til leie?

Du kan finne elsparkesykler og elsykler til leie over store deler av Oslo. Den beste oversikten finner du ved å åpne appene til utleierne.

Råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler

 • For elsparkesykler gjelder de samme trafikkreglene som for liten elektrisk motorvogn, se mer på vegvesen.no.
 • Det er politiet som håndhever brudd på trafikkreglene.

Regler for utleie i Oslo

I 2021 vedtok Stortinget en lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Oslo kommune har laget en egen forskrift til loven (Lovdata.no). Forskriften innebærer at utleieselskaper for elsparkesykler og elsykler må ha tillatelse av kommunen ved Bymiljøetaten for utleie på all offentlig grunn.

Forskriften begrenser følgende

 • Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8 000, og fordeles på de aktørene som får tillatelse etter søknad.
 • Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca. følger ringveiene.
 • Tilbudet må stenges om natten mellom kl. 23:00-05:00.
 • Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.
 • Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått på elsparkesykler mellom kl. 20:00 og 07:00 natt til hverdager, og mellom kl. 20:00 og 09:00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
 • Tillatelsesordningen gjelder for all offentlig grunn, det vil si grunn som er eid av en kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet.

Hvor kan du parkere?

Det er tillatt for de som leier elsykler og elsparkesykler å parkere elsparkesykkel i sykkelstativer og ellers på de samme arealene som sykler kan parkeres. Det må parkeres slik at kjøretøyet ikke hindrer andre. På fortau skal rullestolbrukere og barnevogner kunne passere uten å bli hindret.

Dessverre har elsparkesykler og sykler lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Sparkesyklene bør derfor parkeres slik at det utgjør minst mulig fare for å velte, for eksempel godt til side på et fortau, på egne parkerings­plasser eller i sykkelstativer, bortsett fra stativene som er reservert for Oslo bysykkel.

Sykler og elsparkesykler som står til hinder for trafikk kan bli fjernet av Bymiljøetaten, i likhet med andre kjøretøy og gjenstander. I slike tilfeller må eier av kjøretøyet betale et inntauingsgebyr.

Arealer hvor leide elsparkesykler og elsykler ikke kan parkeres eller brukes

Alle aktørene som leier ut elsykler og elsparkesykler i Oslo har mulighet for å merke av soner hvor syklene ikke skal brukes og/eller parkeres. Det er opp til de ulike grunneierne og forvalterne av arealer i Oslo å kontakte utleieselskapene om dette. Oslo kommune har ingen samlet oversikt over sonene som de ulike selskapene opererer med.

Det pågår et arbeid for å finne flere oppmerkede plasser hvor utleide elsparkesykler og elsykler kan utplasseres og parkeres på kommunal grunn. I dette kartet finner du oversikten.

Sykler i elver

Meld fra om elsparkesykler elsykler og annet avfall i Oslos elver kan meldes til Bymiljøetaten via bymelding.no eller postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Parkeringsgebyr

Sykler og elsparkesykler som står til hinder for trafikk kan bli fjernet av Bymiljøetaten, i likhet med andre kjøretøy og gjenstander. I slike tilfeller må eier av kjøretøyet betale et inntauingsgebyr. Elsparkesykler som står til hinder eller ulempe kan få parkeringsgebyr for overtredelse av trafikkreglene § 20 fjerde ledd og vegtrafikkloven § 3.

Klager på parkeringsgebyr må sendes via elektronisk klageskjema (logg inn).