Leie av elsparkesykler og elsykler

Se råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler i Oslo kommune.

Hvem har tillatelse til å leie ut elsparkesykler og elsykler i Oslo

Kontaktinformasjon til utleiere
FirmaTelefonE-post
Surf Rides AS92 35 79 09mats@ayva.tech
Bird Rides Norway AS23 50 67 46hello@bird.co
Dott AS57 98 93 61support@ridedott.com
Tier Mobility Norway AS23 50 65 74support@tier.app
Ryde Technology AS41 25 68 48johan@ryde-technology.com
ShareBike AS64 80 82 09oslo@sharebike.com
Wind Mobility Norge AS41 07 24 75kundeservice@wind.co
Lime Norway AS21 40 37 22oslo.parking@li.me
Bolt Services Norway AS97 01 83 96oslo@bolt.eu
Voi Technology Norway AS94 06 85 94supportnorway@voi.com
Bydue AS92 98 52 28kundeservice@bydue.no
Cats AS93 85 42 24post@catsas.no

Meld fra til utleieselskapet hvis du ser feilparkerte sykler eller ser behov for å kontakte aktørene om andre forhold.

Hvor finner du elsparkesykler og elsykler til leie?

Du kan finne elsparkesykler og elsykler til leie over store deler av Oslo. Den beste oversikten finner du ved å åpne appene til utleierne. Oversikt over utleiere finner du øverst på siden. 

Råd og regler om bruk av elsparkesykler og elsykler

Nye regler for elsparkesykler i Oslo

Etter at Stortinget i juni 2021 vedtok lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, vedtok byrådet i Oslo kommune 13. juli 2021 en lokal forskrift. Forskriften innebærer at utleieselskaper fremover må ha tillatelse av kommunen ved Bymiljøetaten for utleie på all offentlig grunn. Forskriften kan du se på Lovdata

De viktigste tiltakene i forskriften:

  • Antallet små elektriske kjøretøy som kan leies ut er 8 000, og fordeles på de aktørene som får tillatelse etter søknad.
  • Krav om spredning av kjøretøyene i fire soner i byen, som ca følger ringveiene.
  • Tilbudet må stenges om natten mellom kl. 23:00-05:00.
  • Kommunen har mulighet til å innføre soner med forbud mot bruk og /eller parkering, eller hastighetsbegrensning. Sonene vil kunne innføres når som helst i tillatelsesperioden, og kan være midlertidige eller permanente.
  • "Stilletid" for elsparkesyklene. Alarmfunksjoner med lyd skal være avslått mellom kl. 20:00 og 07:00 natt til hverdager, og mellom kl. 20:00 og 09:00 natt til lørdager, søndager og helligdager.
  • Tillatelsesordningen gjelder for all offentlig grunn, det vil si grunn som er eid av en kommunal, fylkeskommunal eller statlig virksomhet.

Kunngjøring av ny tillatelsesordning for utleie av små elektriske kjøretøy i Oslo fra (PDF). Kunngjøringsdokumentet inneholder utfyllende informasjon og krav knyttet til ordningen. Tillatelsesordningen gjelder fra 10. steptember 2021 til 31. mars 2022.

Hvor kan du parkere?

Det er tillatt å parkere elsparkesykkel på de samme arealene som sykler kan parkeres. I Oslo kommune er kravet til framkommelighet på disse arealene blant annet definert i instruks for utleie av fortau og gågater.   

Dessverre har elsparkesykler og sykler lett for å velte, og kan dermed være til hinder selv om de ble parkert hensynsfullt. Sparkesyklene bør derfor parkeres slik at det utgjør minst mulig fare for å velte eller være til hinder for andre trafikanter, for eksempel godt til side på et fortau, på egne parkerings­plasser eller i sykkelstativer, bortsett fra stativene som er reservert for Oslo bysykkel.

Sykler og elsparkesykler som står til hinder for trafikk kan bli fjernet av Bymiljøetaten, i likhet med andre kjøretøy og gjenstander.  

Arealer hvor leide elsparkesykler og elsykler ikke kan parkeres eller brukes

Alle aktørene som leier ut elsykler og elsparkesykler i Oslo har mulighet for å merke av soner hvor syklene ikke skal brukes og/eller parkeres. Det er opp til de ulike grunneierne og forvalterne av arealer i Oslo å kontakte utleieselskapene om dette. Oslo kommune har ingen samlet oversikt over sonene som de ulike selskapene opererer med.

Det pågår et arbeid for å finne flere oppmerkede plasser hvor utleide elsparkesykler og elsykler kan parkeres i sentrum.

Inntauing av leide sykler og elsparkesykler

Bymiljøetaten kan taue inn elsparkesykler og andre sykler som selskapene leier ut. Utgiftene dette medfører må utleieselskapene dekke selv.

Årsaker til inntauing kan for eksempel være at syklene er plassert til hinder for ferdsel, snøbrøyting eller annet veiarbeid. Hvis de feilparkerte syklene enkelt kan flyttes til et bedre sted der de ikke står i veien, så vurderes dette, før en eventuell inntauing.

Les mer om reglene for inntauing (Lovdata)

Sykler i elver

Oppdager du elsparkesykler eller elsykler i Oslos elver, meld fra til Bymiljøetaten via bymelding.no eller e-post postmottak@bym.oslo.kommune.no. Dette kan være brudd på forurensingsloven, og Oslo kommune har myndighet til å håndheve det.