Støy

Utendørs musikkarrangementer

Utendørs musikkarrangementer

Hvis du skal spille av høy lyd utendørs, må du sende forhåndsmelding.

Slik sender du forhåndsmelding

Hva skjer videre?

Meldingen må være behandlet og berørte naboer må være informert før arrangementet starter.

Behandlingstid er inntil 14 virkedager.