Til innhold

Helseetaten

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 OSLO

Besøksadresse

Storgata 51, 0182 OSLO

Fagsystemavdelingen, Folkehelse- og omsorgsavdelingen, Tannhelsetjenestens hovedadministrasjon og Administrasjonsavdelingen. For andre besøksadresser, se den enkelte tjenesten.

Helseetaten

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Våre arbeidsområder er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Vi har også ansvar for drift og utvikling av kommunens fagsystemer på helse- og omsorgsområdet.

Helseetatens visjon er "Sammen for bedre Oslohelse".

 

Kalender


Se hele kalenderen

Ledelse

Etatsdirektør

Runar Nygård

Mobilnummer: 970 09 179

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Folkehelse- og omsorgsavdelingen

Avdelingsdirektør

Kari Sletnes

Mobilnummer: 952 66 720

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Administrasjonsavdelingen

Konstituert avdelingsdirektør

Morten Skognes

Mobilnummer: 916 17 209

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Tannhelsetjenesten

Avdelingsdirektør og fylkestannlege

Lene Helweg-Larsen

Mobilnummer: 479 55 879

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Allmennlegevakten

Fungerende avdelingsdirektør

Henriette Myhre Waitz

Mobilnummer: 958 93 386

E-post:

Psykososiale tjenester

Avdelingsdirektør

Stine Wågsås

Mobilnummer: 917 69 009

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Fagsystemavdelingen

Avdelingsdirektør

Richard Åstrand

Mobilnummer: 950 52 776

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Avdeling Aker

Konstituert avdelingsdirektør

Eli Semmerud

Mobilnummer: 952 05 966

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

Kommunikasjonssjef

Christian Ekker Larsen

Mobilnummer: 971 84 411

Telefon: 21 80 21 80

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 997 506 499.

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Helseetaten, Oslo kommune Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo