Til innhold

Turistbusser

Nytt kjøremønster for turistbussene skal bidra til økt byliv på Fridtjof Nansens plass, uten at turistene blir stengt ute.

Kjøremønster for turistbusser

For at byens sentrum skal få best mulig trafikkavvikling  blir dette det anbefalte kjøremønsteret for turistbusser i Oslo sentrum for 2019.

  • Av- og påstigning for turistbusser skal skje i Haakon VIIs gate i vest, og lengst sør i Kongens gate i øst.

Parkering for turistbusser

Etter avstigning, må bussene parkeres ved en av oppstillingsplassene.

  • Oppstillingsplasser finner du i Skippergata 8, på Revierkaia, i Kongens gate nord for brua og på Filipstadveien 2.
Hvor lenge du kan stå på de ulike plassene
GateMaksimal parkeringstid
Filipstadveien 22 timer
Revierkaia8 timer
Kongensgate24 timer
Skippergata 824 timer

Kart over kjørerute og parkeringsplasser

Last ned kart med kjørerute, parkeringsplasser og parkeringstider (PDF 1MB) 

Visning av rute sentrum