Til innhold

Turistbusser

Nytt kjøremønster for turistbussene skal bidra til økt byliv på Fridtjof Nansens plass, uten at turistene blir stengt ute.

Kjøremønster for turistbusser

  • Av- og påstigning for turistbusser skjer i Rosenkrantz’ gate. Det er ikke lenger tillatt å kjøre over Fridtjof Nansens plass.
  • Fra øst kjører turistbussene ut av tunellen, opp Rådhusgata og inn Rosenkrantz’ gate for av- og påstigning.

Parkering for turistbusser

Etter avstigning, må bussene parkeres ved en av oppstillingsplassene.

  • Kjør ut på Ring 1 ved å ta til venstre i Stortingsgata, og videre til de anviste plassene.
  • Oppstillingsplasser finner du i Skippergata 8, på Revierkaia, nederst i Kongens gate, Nedre Slottsgate og på Filipstadveien 2.
Hvor lenge du kan stå på de ulike plassene
GateMaksimal parkeringstid
Filipstadveien 22 timer
Revierkaia8 timer
Kongensgate24 timer
Skippergata 824 timer
Nedre Slottsgate24 timer

Kart over kjørerute og parkeringsplasser

Last ned kart med kjørerute, parkeringsplasser og parkeringstider (PDF 2MB) 

Kart som viser kjørerute og parkeringsplasser