Turistbusser

Informasjon om anbefalt kjøremønster og parkeringsplasser for turistbusser i Oslo sentrum.

Kjøremønster for turistbusser

Av- og påstigning for turistbusser skal skje i Haakon VIIs gate i vest, og lengst sør i Kongens gate i øst.

Parkering for turistbusser

Etter avstigning, må bussene parkeres ved en av oppstillingsplassene:

Filipstadveien 2

  • Maksimal parkeringstid: 2 timer mellom klokken 08:00 — 19:00

Kongens gate (nord for brua)

  • Maksimal parkeringstid: 24 timer