Slik gjør vi luftkvaliteten bedre

Luftkvaliteten har blitt stadig bedre de siste årene, som følge av gjennomførte tiltak og teknologiutvikling. I Oslo er det imidlertid fortsatt fare for overskridelser av grenseverdiene som forurensningsforskriften setter for lokal luftkvalitet. Dermed stilles det krav til å utarbeide en tiltaksutredning som redegjør for nødvendige tiltak, slik at kravene i forskriften kan tilfredsstilles.

Våren 2021 har det blitt utarbeidet ny tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Oslo og Bærum 2020-2025. Oslo kommune og Statens vegvesen har i tillegg utarbeidet nye forpliktende handlingsplaner. Dokumentene har blitt oversendt til Miljødirektoratet innen fristen 1. juli 2021.

Dokumenter

Statistikk

Her kan du lese mer om statistikk for luftkvaliteten i Oslo.

Luftforurensning i Oslo