Til innhold

Slik gjør vi luftkvaliteten bedre

Luftkvaliteten i Oslo overskrider grenseverdiene i forurensingsforskriften. Denne forskriften skal bidra til å bedre innbyggerens helse og trivsel, i tillegg til å beskytte vegetasjon og økosystemer.

I 2014 utarbeidet Oslo kommune sammen med Bærum kommune og Statens vegvesen, en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet.

Last ned Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 (PDF 5,0 MB).

Med utgangspunkt i denne vedtok Oslo kommune i 2015 en handlingsplan for luftkvaliteten i Oslo.

Last ned Handlingsplan for lokal luftkvalitet i Oslo (PDF, 0,3MB)

De fleste av de vedtatte tiltakene arbeides det aktivt med. Her kan du se en oversikt over tiltakene for bedre luftkvalitet som vi arbeider med (PDF 0,2MB).

De foreslåtte og vedtatte tiltakene er ikke nok for å innfri grenseverdiene i forurensningsforskriften. Miljødirektoratet har derfor pålagt Oslo kommune å revidere den faglige tiltaksutredningen innen 1.9.2017.

Last ned Revidert tiltaksutredning for å bedre luftkvalitet i Oslo 2017-2020 (PDF, 15MB)

Basert på den faglige utredningen skal det lages en byrådsak med en revidert handlingsplan som må vedtas politisk. Den nye handlingsplanen skal sendes til Miljødirektoratet innen 31.12.2017.

Her kan du lese mer om statistikk for luftkvaliteten i Oslo.