Til innhold
Luftkvalitet i Oslo

Slik gjør vi luftkvaliteten bedre

Luftkvaliteten i Oslo overskrider grenseverdiene i forurensingsforskriften. Denne forskriften skal bidra til å bedre innbyggerens helse og trivsel, i tillegg til å beskytte vegetasjon og økosystemer.

I 2014 utarbeidet Oslo kommune sammen med Bærum kommune og Statens vegvesen, en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet. Med utgangspunkt i denne vedtok Oslo kommune i 2015 en handlingsplan for luftkvaliteten i Oslo.

De foreslåtte og vedtatte tiltakene var ikke nok for å innfri grenseverdiene i forurensningsforskriften. Miljødirektoratet har derfor pålagt Oslo kommune å revidere tiltaksutredning og handlingsplan.

Basert på den faglige utredningen er det blitt vedtatt en ny handlingsplan.

Her kan du lese mer om statistikk for luftkvaliteten i Oslo.