Luftkvaliteten i Oslo har i mange år overskredet grenseverdiene i forurensingsforskriften. Denne forskriften skal bidra til å bedre innbyggerens helse og trivsel, i tillegg til å beskytte vegetasjon og økosystemer. I 2018 og 2019 ble grenseverdiene overholdt i Oslo, men det er fortsatt fare for overskridelser.

Oslo kommune har gjennom mange år arbeidet med tiltaksutredninger og tiltak for å bedre luftkvaliteten i byen. Den siste oppdateringen av tiltaksutredning og tilhørende handlingsplan ble gjennomført i 2017/2018.

Fra 2018 og frem til nå har man arbeidet aktivt med mange av tiltakene og Oslo kommunene har kontinuerlig fulgt med på luftforurensningssituasjonen. Oversikt over status på de ulike tiltakene (PDF).

Handlingsplan for lokal luftkvalitet for riksveiene i Oslo 2020-2022 (PDF).

I løpet av 2020 skal Oslo kommune i samarbeid med Statens vegvesen og Bærum kommune lage en ny tiltaksutredning for bedre luftkvalitet for årene fremover 2020-2025/26.

Her kan du lese mer om statistikk for luftkvaliteten i Oslo.