Effekt og historikk om dieselforbud

Hvilken effekt vil et dieselforbud ha?

En konsekvensutredning gjort av Bymiljøetaten i samarbeid med COWI viser at et dieselforbud vil ha en positiv effekt, selv om det er vanskelig å anslå i forkant nøyaktig hvor stor den vil bli. Effekten vil blant annet påvirkes av ulike meteorologiske forhold.

Les konsekvensutredningen om effekt av dieselforbud

Det jobbes også med mer langsiktige tiltak som skal bidra til en permanent reduksjon av luftforurensningen. Behovet for akuttiltak vil avta etter hvert som langsiktige tiltak blir innført.

Hva med annen type forurensning, som svevestøv?

Høye konsentrasjoner av nitrogendioksid (NO2) fra eksos inntreffer ofte samtidig med høye konsentrasjoner av svevestøvutslipp fra vedfyring, siden begge typer utslipp er knyttet til kaldt vintervær. Det jobbes også med tiltak for å redusere utslipp fra vedfyring, informasjonskampanje for riktig fyring og støtteordning for utskifting til rentbrennende vedovner.

Enkelte år er det perioder med svært høye konsentrasjoner av svevestøv som følge av veistøv. For å redusere veistøv er det innført andre tiltak som piggdekkgebyr, miljøfartsgrense, rengjøring av veinettet samt støvdemping med magnesiumklorid. Fra og med slutten av november 2016 økte kommunen standarden på støvdempende tiltak på veiene.

Når har det vært dieselforbud i Oslo?

Antall situasjoner som har ført til dieselforbud
SesongAntall episoderDato
2016-2017117.1.2017

Hvor ofte har det vært situasjoner som kunne ført til dieselforbud?

De siste femten årene har det vært totalt sju episoder med høy luftforurensning, med varighet på mellom fire og ti dager.

Antall situasjoner som kunne ført til dieselforbud
SesongAntall episoderDato
2015-2016118.1 - 21.1 2016
2010-201126.12 - 15.12 2010 og 26.1 - 2.2 2011
2009-201014.1 - 13.1 2010
2008-200915.1 - 9.1 2009
2005-2006126.1 - 3.2 2006
2002-200316.1 - 10.1 2003

Andre strakstiltak

Beredskapstakster (avventer forskrift fra Samferdselsdepartementet)

Samferdselsdepartementet, med støtte fra Vegdirektoratet, har utarbeidet og vedtatt en lokal takstforskrift som gir mulighet til en tredobling av takstene i bomringen når det er eller er ventet høy luftforurensning.

Etter denne forskriften vil alle takstene økes, og det er ikke ønskelig. Oslo kommune har derfor søkt om endring i forskriften slik at det blir mulig å innføre miljødifferensierte beredskapstakster, men foreløpig har ikke kommunen anledning til å innføre dette.