Dieselforbud

Det er ikke dieselforbud i dag. Du kan kjøre som normalt.

Hva er et midlertidig dieselforbud?

Midlertidig dieselforbud er et strakstiltak som kan iverksettes på dager med høy luftforurensning. Dieselbiler har det høyeste eksosutslippet av helseskadelig nitrogendioksid (NO2), og derfor rettes et eventuelt forbud kun mot dieselbiler. Et midlertidig kjøreforbud vil være aktuelt når det er eller er ventet høy luftforurensning som følge av eksos

  • over større områder av byen
  • i to dager eller mer

Hvor kan du ikke kjøre?

Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet, inkludert Ring 2, og deler av Ring 1.

Hvor kan du kjøre?

Du kan kjøre på de statlige veiene.

  • Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien.
  • Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder.

Kartet viser Oslos grenser og de veiene du kan kjøre på.

Hvordan varsler vi?

Dieselforbudet vil bli varslet minimum 24 timer før det iverksettes via kommunens nettsider og sosiale medier, samt på lystavlene langs hovedveiene. Det vil også bli sendt ut pressemelding. For direkte varsling til din smarttelefon kan du laste ned appen "Bil i Oslo" (fra App store/Google play). Vi vil sende ut varsel i appen minimum 24 timer før forbudet inntrer.

Kjøreforbudet er begrenset til å gjelde mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 alle dager i perioden med forbud.

Et dieselforbud må vedtas av byråd for miljø og samferdsel, og vedtaket vil oppheves når det ikke lenger er så dårlig luft at det er forbundet med helsefare.

Når vedtaket om dieselforbudet oppheves vil det også bli varslet via kommunens nettsider, i sosiale medier og i pressemelding.

Hvem gjelder dieselforbudet for?

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere at de omfattes av unntakene i forskriften, vil få midlertidig kjøreforbud.

  • Alle dieseldrevne personbiler og varebiler
  • Dieseldrevne tunge kjøretøy, unntatt de med Euro 6

Unntak

Det er ikke mulig å søke dispensasjon fra dieselforbudet. Det er unntakene i forskriften som gjelder. Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

Se unntakene i §4 i Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning.

Se veileder til forskriften for forklaringer og dokumentasjonskrav for unntakene (PDF 0,4MB).

Håndheving

Det kan ilegges gebyr på 1500 kroner ved overtredelse. Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å håndheve.

Hvorfor innføres et dieselforbud?

På enkelte dager i vinterhalvåret blir forurensningen fra eksos i Oslo så høy at barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Dieselbiler har det høyeste eksosutslippet av NO2 og derfor rettes forbudet mot dieselbiler

Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon. Dette skjer når det er varmere luft i høyere strøk, f. eks Tryvann, enn det er nede i byen. Den kalde luften er tyngre enn varm luft. Den kalde luften synker ned i lavereliggende områder av byen og den varme luften blir liggende som et lokk over. Når det i tillegg er lite eller ingen vind bidrar det til svært liten utskifting av luft. Alt utslippet blir liggende under lokket og dermed oppstår høy luftforurensning.

Formålet med dieselforbudet er å bedre luftkvaliteten og dermed også redusere helsebelastningen.

Sjekk lufta nå

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning

Effekt og historikk om dieselforbud