Til innhold

Dieselforbud

Det er ikke dieselforbud i dag. Du kan kjøre som normalt.

Hva er et midlertidig dieselforbud?

Midlertidig dieselforbud er et strakstiltak som kan iverksettes på dager med høy luftforurensning. Et midlertidig kjøreforbud vil være aktuelt når det er eller er ventet:

 • høy luftforurensning som følge av eksos 
 • over større områder av byen 
 • i to dager eller mer

Hvor gjelder dieselforbudet?

Kjøreforbudet gjelder hele det kommunale veinettet (inkludert Ring 2, som er kommunal vei). Dette betyr de fleste gater og veier i Oslo, men med unntak av de statlige veiene Ring 3, E6, E18, RV 4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien og deler av Ring 1 omfattes ikke av forbudet. Transport til og fra Oslo S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På Ring 1 vil det skiltes der forbudet gjelder. 

Se hvilke veier som omfattes av kjøreforbud på kart

Se hvilke veier som omfattes av kjøreforbud på kart - Hele Oslo (PDF 0,6MB)

Se hvilke veier som omfattes av kjøreforbud på kart - Oslo S (PDF 0,3MB)

Varsling

Dieselforbudet vil bli varslet minimum 24 timer før det iverksettes via kommunens nettsider og sosiale medier, samt på lystavlene langs hovedveiene. Det vil også bli sendt ut pressemelding. For direkte varsling til din smarttelefon kan du laste ned appel "Bil i Oslo" (fra App store/Google play). Vi vil sende ut varsel i appen minimum 24 timer før forbudet inntrer.

Kjøreforbudet er begrenset til å gjelde mellom kl. 06:00 og kl. 22:00 alle dager i perioden med forbud.

Et dieselforbud må vedtas av byråd for miljø og samferdsel, og vedtaket vil oppheves når det ikke lenger er så dårlig luft at det er forbundet med helsefare. 

Når vedtaket om dieselforbudet oppheves vil det også bli varslet via kommunens nettsider, i sosiale medier og i pressemelding.

Hvem gjelder dieselforbudet for?

Alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere et av unntakene under, vil omfattes av et midlertidig kjøreforbud.

Forbudet gjelder ikke for:

 • tunge kjøretøy (over 3500 kg) som benytter Euro VI-teknologi
 • bil klassifisert som diesel ladbar hybrid og som har en elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km, så fremt bilen utelukkende kjører på elektrisk energi
 • kjøretøy som brukes i næringsvirksomhet og som kan dokumentere kjørebehov den aktuelle dagen i forbudsperioden, herunder kjøretøy som leverer varer til Oslo. Kjørebehov kan dokumenteres ved hjelp av for eksempel en oppdragsbekreftelse fra arbeidsgiver/oppdragsgiver, fraktseddel eller lignende.
 • kjøretøy som transporterer en forflytningshemmet person og som har med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede (HC-kort)
 • utrykningskjøretøy
 • kjøretøy som benyttes i offentlig tjeneste eller på kontrakt til det offentlige, for eksempel hjemmetjenester.
 • pasienttransport, dvs. transport av pasienter til eller fra sykehus, institusjon eller annet behandlingssted. Det skjer enten ved at transport rekvireres av sykehuset eller legen, eller ved at pasienten reiser ved egen hjelp. Legetimer må kunne dokumenteres, for eksempel ved å fremvise timeavtale. 
 • kjøring til og fra fergetransport. Unntaket er ment å gjelde de som skal ha med bilen på fergen, samt de som har parkert bilen på parkeringsplass ved fergeleie før forbudet inntrådte. 
 • kollektivtrafikk
 • kjøretøy med persontransportløyve
 • bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn, dvs. diplomatbiler

Det er ikke mulig å søke dispensasjon fra dieselforbudet. Det er unntakene over som gjelder. Ved kontroll må motorvognfører kunne dokumentere at et av unntakene er oppfylt.

Håndheving

Det kan ilegges gebyr på 1500 kroner ved overtredelse. Politiet og Statens vegvesen har myndighet til å håndheve.

Hvorfor innføres et dieselforbud?

På enkelte dager i vinterhalvåret blir forurensningen fra eksos i Oslo så høy at barn med luftveislidelser (astma, bronkitt) og voksne med alvorlige hjerte-, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Dieselbiler har det høyeste eksosutslippet av NO2 og derfor rettes forbudet mot dieselbiler

Høy luftforurensning forekommer oftest når det oppstår såkalt temperaturinversjon. Dette skjer når det er varmere luft i høyere strøk, f. eks Tryvann, enn det er nede i byen. Den kalde luften er tyngre enn varm luft. Den kalde luften synker ned i lavereliggende områder av byen og den varme luften blir liggende som et lokk over. Når det i tillegg er lite eller ingen vind bidrar det til svært liten utskifting av luft. Alt utslippet blir liggende under lokket og dermed oppstår høy luftforurensning.

Formålet med dieselforbudet er å bedre luftkvaliteten og dermed også redusere helsebelastningen.

Sjekk lufta nå

Forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning

Effekt og historikk om dieselforbud

Kontaktinformasjon

For spørsmål og andre henvendelser ta kontakt med Bymiljøetatens kundesenter.