Organisasjonsnummer til Oslo kommune

Her finner du organisasjonsnummer til etater, bydeler, foretak, ombud og byrådsavdelinger i Oslo kommune.

Til kommunens leverandører

EU iverksetter sanksjoner mot Russland etter Russlands invasjon i Ukraina. Norske myndigheter støtter opp om dette. Som leverandører til Oslo kommune gjøres dere oppmerksomme på at kommunens anskaffelsesveiledning til kommunens virksomheter/oppdragsgivere er oppdatert.

Virksomhetsnavn | Forkortelse | Organisasjonsnummer

Barne- og familieetaten | BFE | 976 819 896
Beredskapsetaten | BER | 976 820 096
Boligbygg Oslo KF | BBY | 974 780 747
Brann- og redningsetaten | BRE | 876 820 102
Byantikvaren | BYA | 976 819 993
Bydel Alna | BAL | 970 534 644
Bydel Bjerke | BBJ | 974 778 874
Bydel Frogner | BFR | 874 778 702
Bydel Gamle Oslo | BGO | 974 778 742
Bydel Grorud | BGR | 974 778 866
Bydel Grünerløkka | BGA | 870 534 612
Bydel Nordre Aker | BNA | 974 778 882
Bydel Nordstrand | BNS | 970 534 679
Bydel Sagene | BSA | 974 778 726
Bydel St. Hanshaugen | BSH | 971 179 686
Bydel Stovner | BSR | 874 778 842
Bydel Søndre Nordstrand | BSN | 972 408 875
Bydel Ullern | BUN | 971 022 051
Bydel Vestre Aker | BVA | 970 145 311
Bydel Østensjø | BOS | 974 778 807
Bymiljøetaten | BYM | 996 922 766
Byrådslederens kontor | BLK | 976 819 837
Byrådsavdeling for finans | FIN | 976 819 845
Bystyrets sekretariat | BYS | 976 819 853
Deichmanske bibliotek | DEB | 919 770 775
Eiendoms-og byfornyelsesetaten | EBY | 874 780 782
Fornebubanen | FOB | 818 379 862
Gravplassetaten | GPE | 976 820 010
Helseetaten | HEL | 997 506 499
Innkrevingsetaten | INE | 976 819 934
Klimaetaten | KLI | 876 819 902
Kommuneadvokaten | KAO | 976 819 942
Kommunerevisjonen | KRV | 976 819 861
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF | KID | 915 705 243
Kulturetaten | KUL | 992 410 213
Munchmuseet | MUM | 995 138 670
Næringsetaten | NAE | 979 594 887
Omsorgsbygg Oslo KF | OBY | 985 987 246
Oslobygg KF | OBF | 924 599 545
Oslo Havn KF | HAV | 987 592 567
Oslo Origo | OOO | 920 204 368
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus / Sosial- og eldreombudet i Oslo | HSO | 984 372 140
Plan- og bygningsetaten | PBE | 971 040 823
Renovasjons- og gjenvinningsetaten | REG | 923 954 791
Rådhusets forvaltningstjeneste | RFT | 976 819 918
Sykehjemsetaten | SYE | 990 612 498
Utdanningsetaten | UDE | 976 820 037
Utviklings- og kompetanseetaten | UKE | 971 183 675
Vann- og avløpsetaten | VAV | 971 185 589
Velferdsetaten | VEL | 997 506 413