Organisasjonsnummer til Oslo kommune

Her finner du organisasjonsnummer til etater, bydeler, foretak, ombud og byrådsavdelinger i Oslo kommune.
Oslo kommunes virksomheter, forkortelse og organisasjonsnummer
VirksomhetsnavnForkortelseOrganisasjonsnummer
Barne- og familieetatenBFE976 819 896
BeredskapsetatenBER976 820 096
Boligbygg Oslo KFBBY974 780 747
Brann- og redningsetatenBRE876 820 102
ByantikvarenBYA976 819 993
Bydel AlnaBAL970 534 644
Bydel BjerkeBBJ974 778 874
Bydel FrognerBFR874 778 702
Bydel Gamle OsloBGO974 778 742
Bydel GrorudBGR974 778 866
Bydel GrünerløkkaBGA870 534 612
Bydel Nordre AkerBNA974 778 882
Bydel NordstrandBNS970 534 679
Bydel SageneBSA974 778 726
Bydel St. HanshaugenBSH971 179 686
Bydel StovnerBSR874 778 842
Bydel Søndre NordstrandBSN972 408 875
Bydel UllernBUN971 022 051
Bydel Vestre AkerBVA970 145 311
Bydel ØstensjøBOS974 778 807
BymiljøetatenBYM996 922 766
Byrådslederens kontorBLK976 819 837
Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesterAIS925 192 686
Byrådsavdeling for byutviklingBYU974 770 482 
Byrådsavdeling for finansFIN976 819 845
Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenesterHEI876 819 872
Byrådsavdeling for miljø og samferdselMOS974 770 474
Byrådsavdeling for næring og eierskapNOE997 703 634
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskapOVK974 767 597
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighetKIF916 479 468
Bystyrets sekretariatBYS976 819 853
Deicman bibliotekDEB919 770 775
Eiendoms-og byfornyelsesetatenEBY874 780 782
FornebubanenFOB818 379 862
GravferdsetatenGFE976 820 010
HelseetatenHEL997 506 499
InnkrevingsetatenINE976 819 934
KlimaetatenKLI876 819 902
KommuneadvokatenKAO976 819 942
KommunerevisjonenKRV976 819 861
Kultur- og idrettsbygg Oslo KFKID915 705 243
KulturetatenKUL992 410 213
MunchmuseetMUM995 138 670
NæringsetatenNAE979 594 887
Omsorgsbygg Oslo KFOBY985 987 246
Origo digitaliseringsenhet920 204 368
Oslobygg KF OBF924 599 545
Oslo Havn KFHAV987 592 567
Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus/ Sosial- og eldreombudet i OsloHSO984 372 140
Plan- og bygningsetatenPBE971 040 823
Renovasjons- og gjenvinningsetatenREG923 954 791
Rådhusets forvaltningstjenesteRFT976 819 918
SykehjemsetatenSYE990 612 498
Undervisningsbygg Oslo KFUBF984 070 659
UtdanningsetatenUDE976 820 037
Utviklings- og kompetanseetatenUKE971 183 675
Vann- og avløpsetatenVAV971 185 589
VelferdsetatenVEL997 506 413