Fairtrade-hovedstaden

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011.

Visjon:

  • ”Byen der innbyggere, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om mer rettferdig handel og en bedre fordeling av godene i verden”

Kontakt

Kontaktperson

Sekretariatet, Utviklings- og kompetanseetaten

Telefon

2180 2180

E-post

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 OSLO

Fairtrade-hovedstaden Oslo

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel skal forbedre livsvilkårene for bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser, kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Styringsgruppen for Fairtrade-kommunen Oslo 

Styringsgruppen rapporterer til Byrådsavdeling for finans og Utviklings- og kompetanseetaten har sekretariatet.

Styreleder:

  • Bjart Thorkil Pedersen (fagsjef bærekraftig handel, Norgesgruppen)

Nestleder:

  • Shoaib Sultan (Anti-rasistisk senter og Oslo bystyre)

Styremedlemmer:

  • Ole Wiggo Lian (key account, Joh. Johannson Kaffe AS)
  • Embla Regine Mathisen (leder, Changemaker)
  • Hilde Terese Hamre (etatsdirektør, Helseetaten)
  • Vegard Krohn Neverlien (Global CSR Manager, Varner)

Assosierte styremedlemmer:

  • Mayeline De Los Santos-Vollan (Fairtrade Norge)
  • Guro Hildre (Utviklings- og kompetanseetaten)
  • Nina Gopinder Pannu (Byrådsavdeling for Finans)

Sekretariatet, Utviklings- og kompetanseetaten

Styreleder for styringsgruppen

Bjart Thorkil Pedersen

Mobilnummer: 93 25 10 39

E-post: