Fairtrade-hovedstaden

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011.

Fairtrade-hovedstaden Oslo

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel skal forbedre livsvilkårene for bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser, kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Styringsgruppen for Fairtrade-kommunen Oslo

Styringsgruppen rapporterer til Byrådsavdeling for finans og Utviklings- og kompetanseetaten har sekretariatet.

Styreleder

Vegard Krohn Neverlien (Global CSR Manager, Varner)

Nestleder

Julie Haugli Aarnæs (Fagsjef bærekraftig handel, Unil)

Styremedlemmer

  • Ole Wiggo Lian (Seniorrepresentant)
  • Christina Victoria Eckhoff Skeie (Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for finans)
  • Tori Norheim Sandlie (Nestleder, seksjon for innkjøp - Universitetet i Oslo)
  • Magne Brekke (Generalsekretær, Oslo Idrettskrets)
  • Sarah Jaber og Dahab Hadgu (vara) (Utvalget for flerkulturelle minoriteter i Oslo)
  • Stian Amadeus Antonsen (Vara, Oslo Bystyre)
  • Stine Ore (Leder Arrangementskontoret, Kulturetaten)

Assosierte medlemmer

  • Guro Hildre (Sekretariatsleder, Utviklings- og kompetanseetaten)
  • Tone Faugli (Daglig leder, Fairtrade Norge)

Besøksadresse

Grensesvingen 6, 0663 Oslo
Telefonnummer: 21802180
E-post: postmottak@uke.oslo.kommune.no

Kontakt

Styreleder for styringsgruppen

Vegard Krohn Neverlien
Mobil

Dokumenter

Lenker