Fairtrade-hovedstaden

Oslo kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-hovedstad 7. april 2011.

Fairtrade-hovedstaden Oslo

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel skal forbedre livsvilkårene for bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser, kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom.

For å opprettholde statusen som Fairtrade-hovedstad har kommunen forpliktet seg til å arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i Oslo og til selv å kjøpe rettferdig produserte varer, innenfor rammene av lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Styringsgruppen for Fairtrade-kommunen Oslo

Styringsgruppen rapporterer til Byrådsavdeling for finans og Utviklings- og kompetanseetaten har sekretariatet.

Styreleder

Vegard Krohn Neverlien (Global CSR Manager, Varner)

Styremedlemmer

  • Julie Hauglie Aarnæs (Fagsjef bærekraftig handel, Unil)
  • Ole Wiggo Lian (Seniorrepresentant)
  • Christina Victoria Eckhoff Skeie (Spesialrådgiver, Byrådsavdeling for finans)
  • Nytt medlem (Utvalget for flerkulturelle minoriteter i Oslo kommune)
  • Tori Norheim Sandlie (Nestleder, seksjon for innkjøp - Universitetet i Oslo)
  • Magne Brekke (Generalsekretær, Oslo Idrettskrets)

Kontakt

Styreleder for styringsgruppen

Vegard Krohn Neverlien
Mobil

Kontakt

Kontaktperson
Sekretariatet, Utviklings- og kompetanseetaten
Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@uke.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6538 Etterstad
0606 OSLO
Besøksadresse:
Grensesvingen 6
0663 OSLO