Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2026

Programmet skal bidra til å styrke Oslo kommunes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, og fremme helse og livskvalitet blant barn og unge.

Bildet viser to gutter arm i arm
Program for folkehelsearbeid 2017-2026. Bilde: Oslo kommune

Program for folkehelsearbeid i Oslo 2024-2026 – Programperiode 2

Oslo kommune har fått innvilget videre deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene. I programperioden 2023-2026 skal kommunen styrke den samordnede innsatsen på folkehelseområdet, gjennom utvikling av tiltak, finne fram til nye arbeidsmåter, etablere nye rutiner og samarbeid, og ta i bruk verktøy som sammen kan løfte folkehelsearbeidet i kommunen.

Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2023 – Programperiode 1

I løpet av første programperiode, 2017-2023, ble seks prosjekter tildelt midler. Prosjektene har involverte totalt åtte bydeler og Utdanningsetaten. I løpet av perioden valgte et av prosjektene å trekke seg.

Prosjekter og tiltak

Helsefremmende praksis i barnehager og skoler i Groruddalen (Bydel Grorud)

 • Utvikling av et system og verktøy for likeverdig og helsefremmende praksis for mat og måltider og fysisk aktivitet i barnehagene og barneskolene i Groruddalen.
 • Gratis skolemåltid i ungdomsskolen

Les sluttrapport (PDF)

Tidlig trygg (Bydel Sagene)

 • Kompetanseheving av ansatte som jobber med barn 0- 6 år
 • Tverrfaglige team og observasjoner i barnehagen

Les sluttrapport (PDF)

Alle har en psykisk helse (Bydel Stovner)

 • Undervisningsopplegg om psykisk helse, vold og seksuelle overgrep til alle 2. klasser og 9. klasser, samt ansatte.
 • Veiledningsgrupper for lærere på barnetrinnet, skolehelsetjenesten og fritidsseksjonen.

Les sluttrapport (PDF)

Forskningsartikkel

Trygg ung (Bydel Ullern)

 • Rusforebygging og holdningsarbeid overfor barn og unge
 • Kompetanseutvikling blant ansatte, rusforebygging
 • Foreldrestøttene tiltak, rusforebygging

Skullerud+ (Bydel Østensjø)

 • Helsefremmende nærmiljøtiltak i delbydel
 • Helsesykepleier i barnehagen
 • Kvalitet i praksis (modell for systematisk, barnehagebasert kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid)
 • Stafettloggen (samarbeid på tvers og med foreldre)

Les sluttrapport (PDF)

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med programkoordinator Martine Post i Helseetaten.

E-post: martine.post@hel.oslo.kommune.no