Oslo får for første gang en egen folkehelsestrategi

Kommunen inviterer innbyggerne til å komme med innspill til strategien. Fristen er 11. november.

Folkehelse er mer enn trening: Eldre kvinne og yngre kvinne smiler til hverandre på en benk. Foto: Maskot / Oslo kommune / NTB
Folkehelse er mer enn trening: Eldre kvinne og yngre kvinne smiler til hverandre på en benk. Foto: Maskot / Oslo kommune / NTB.

Aktuelt, Oslo kommune, 30. september 2022:

I Oslo er det store forskjeller i helse og livskvalitet blant innbyggerne. Dette ønsker byrådet å gjøre noe med, og har derfor laget et utkast til en egen folkehelsestrategi for Oslo. Strategien ble sendt på høring 30. september, og alle som ønsker det kan gi innspill til forslaget.

Skal utjevne sosial ulikhet i helse og bedre livskvaliteten til befolkningen

– Når vi vet at sosial ulikhet i helse påvirker folkehelsa så mye, så skal en folkehelsestrategi være med på å utjevne de ulikhetene, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen.

– I Bydel Vestre Aker er det for eksempel slik at menn er forventet å leve nesten sju år lenger enn menn i bydel Sagene. Vi vet også at ungdommer som kommer fra familier med lavere inntekt og utdanning oftere oppgir at de er ensomme, fortsetter byråden.

Folkehelse er mer enn å leve sunt

Utkastet til strategien beskriver folkehelse som noe mer enn å trene og spise frukt og grønt.

– Vi trenger også å oppleve at vi har en meningsfull hverdag og tilværelse, å føle at vi har det godt og fungerer bra, sier byråd Steen.

Gi dine innspill innen 11. november

Er du nysgjerrig på kommunens arbeid med folkehelse, kan du lese mer om det her og gi dine innspill til strategien.

Pressekontakt

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester
Tonje Bruun, kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 41 66 64 26
E-post: tonje.bruun@byr.oslo.kommune.no