Sammen for bedre overvannhåndtering på Grefsen og Kjelsås

Hvordan kan kommunen og innbyggerne samarbeide for å håndtere overvann på overflaten? Oslo kommune har startet et prosjekt for å finne ut av det.

Bakgrunn

Når det regner mye, leder avløpsrør fra Grefsen og Kjelsås regnvann sammen med urenset kloakk ut i Akerselva. Dette forurenser elva. Enkelte beboere i området har også meldt fra om oversvømmelse av kjellere på egen eiendom.

Kommunen ønsker å redusere disse ulempene mest mulig. Derfor har vi iverksatt noen tiltak, som å legge nye rørledninger for bedre transport av regnvann, såkalt overvann, men vi ønsker å gjøre mer i samarbeid med innbyggerne som rammes.

I utgangspunktet har alle huseiere ansvar for å håndtere nedbøren på en god måte på egen tomt. I praksis kan det være utfordrende med økt fortetting (mer tette flater) på egen eller naboens eiendom og oftere intens nedbør som følge av klimaendringer, men det finnes mange muligheter.

Vann- og avløpsetaten (VAV) vil nå prøve å finne ut hvordan viljen til samarbeid er for å bedre overvannshåndteringen lokalt, slik at vi sammen finner de beste løsningene for å klimatilpasse byen vår, samtidig som elva blir renere.

Vi ønsker din tilbakemelding

Oslo kommune er interessert i tilbakemelding på hva du synes om denne måten å håndtere nedbøren på. Bruk av private eiendommer avhenger av at eierne er interessert i å bidra for eget og felleskapets beste.

Slik kan overvann håndteres lokalt

Vann- og avløpsetaten er involvert i flere forskningsprosjekter for å finne ut hvordan nedbør best kan håndteres i byen. En ny tilnærming er å infiltrere regnvannet eller holde det midlertidig tilbake nær der det faller. Dette kalles lokal overvannsdisponering (LOD).

LOD er en metode for å bruke overflater som tak, blomsterbed, plener, parker og veier, til å gjøre byen penere og mer robust mot nedbør. Det kan bidra til å skape et frodig nabolag, hindre oversvømmelser på egen eiendom og samtidig spare samfunnet for kostnader. De aktuelle tiltakene er:

I flere byer i Danmark og Sverige brukes hager og parker til å håndtere nedbøren. Det er også en aktuell måte å håndtere overvann i Oslo. LOD-løsningene er ofte betydelig billigere enn å legge overvannsrør i bakken.

Eksempler på Grefsen

Utvalgte husstander på Grefsenplatået, som har avrenning til Akerselva, etablerte våren 2019 LOD-tiltak på egen eiendom i samarbeid med Vann- og avløpsetaten. På bildekarusellen over kan du se noen av dem.

Tiltakene er demonstrasjonsanlegg som kan besøkes:

  • Regnbed: Grefsenveien 105, Nordlysveien 39, Gamle Kjelsås vei 25 og 34
  • Grønt tak: Siriusveien 6
  • Permeabel belegningsstein: Grefsenveien 96, Kjelsåsveien 88

Kontakt oss

Vann- og avløpsetaten

Bent Braskerud
Telefon