Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede


Fredrik Storebø Bachke

Utvalgssekretær, juridisk rådgiver

Telefon: 90 93 97 57

E-post:

Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Klagenemda for transportsaker for forflytningshemmede behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. Nemnda behandler utelukkende kommunale klager på TT-kort og HC-parkeringsbevis. Klageordningen er kommuneinternt og eksisterer ved siden av andre klageordninger som finnes i kommunal sektor.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden. Nemnda består av fire faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist, samt at ett medlem skal ha medisinsk kompetanse.

Samtlige saker som behandles i nemnda er unntatt offentlighet, og publiseres ikke på internett.

Regelverk og rapporter

Møteplan for klagenemnda første halvår 2021

  • Onsdag 20. januar 
  • Onsdag 24. februar 
  • Onsdag 24. mars
  • Onsdag 5. mai 
  • Onsdag 9. juni

Medlemmer

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Lindboe, Miert (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Aslaksen, Aslak (Høyre)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Sørensen, Malin Bye (Arbeiderpartiet)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede