Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Klagenemda for transportsaker for forflytningshemmede behandler klager over enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 28 annet ledd. Nemnda behandler utelukkende kommunale klager på TT-kort og HC-parkeringsbevis. Klageordningen er kommuneinternt og eksisterer ved siden av andre klageordninger som finnes i kommunal sektor.

Klagenemnda velges av Oslo bystyre for den kommunale valgperioden. Nemnda består av fire faste medlemmer hvorav minst ett medlem må være jurist, samt at ett medlem skal ha medisinsk kompetanse.

Samtlige saker som behandles i nemnda er unntatt offentlighet, og publiseres ikke på internett.

Regelverk og rapporter

Møteplan for klagenemnda første halvår 2024

  • Onsdag 24. januar
  • Onsdag 28. februar
  • Onsdag 3. april
  • Onsdag 8. mai
  • Onsdag 12. juni

Medlemmer

Verdich, Mona (Høyre)

Leder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Hanssen, Lars E. (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede
Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Leder av Nordre Aker råd for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Grefsenhjemmet

Aslaksen, Aslak (Høyre)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede

Revil, Anne Lau (Fremskrittspartiet)

Medlem av Klagenemnda for transportsaker for forflytningshemmede
Utvalgssekretær, juridisk rådgiver
Tania Rivera
Telefon