Utdanningsetaten

Pressekontakter i Utdanningsetaten

Send SMS dersom du ikke får svar, så skal vi forsøke å hjelpe deg selv om vi er i møter.

Pressevakter

Vi er tre pressevakter som går i turnus. Etter kl. 16:00 og i helgen svarer vi på hastesaker som ikke kan vente.

Uke 27

  • Mandag: Heidi M. Skjebstad
  • Resten av uken: Trine Lie Larsen

Uke 28

Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Uke 29

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristine.strommen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 95 21 18 56

Uke 30

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristine.strommen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 95 21 18 56

Uke 31 

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristine.strommen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 95 21 18 56

 

Kontaktinformasjon

Trine Lie Larsen, kommunikasjonsdirektør
E-post: tll@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 45 02 56 33

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver
E-post: kristine.strommen@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 95 21 18 56

Heidi M. Skjebstad, kommunikasjonsrådgiver
E-post: hs@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 97 18 21 59

Logging av mediehenvendelser

Mediehenvendelser til Utdanningsetaten blir logget i datasystemet CIM. Vi logger dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, mobilnummer og e-postadresse, samt hva henvendelsen gjelder og eventuell e-postutveksling. Dette lagres slik at vi har oversikt over oppfølgingen av din henvendelse. Opplysningene blir kun brukt internt i Kommunikasjonenheten og opplysningene utleveres eller deles ikke med noen andre. 

Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din og henvendelsen din skal logges, eller du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere henvendelser, gi oss beskjed på e-post til: tll@ude.oslo.kommune.no