Pressekontakter i Utdanningsetaten

Send SMS dersom du ikke får svar, så skal vi forsøke å hjelpe deg selv om vi er i møter.

Pressekontakter

Vi er seks pressevakter som har ansvar for ulike tema. Hvis du er usikker på hvem som er rett person, kontakt en av oss, så hjelper vi deg videre.  

Vi svarer på pressehenvendelser i arbeidstiden, kl. 08-16. Etter kl. 16:00 og i helgen svarer vi på hastesaker som ikke kan vente. Kontakt kommunikasjonsdirektør Randi Hagen Eriksrud utenfor ordinær arbeidetid.

 

Hvem kan du spørre om hva? 

Kristine Strømmen

E-post: kristine.strommen@osloskolen.no 
Mobil: 952 11 856 

Spør meg om læringsmiljø, spesialundervisning, mangfold, språk, personal, organisasjon, kompetanseutvikling, HMS, videregående opplæring, fagopplæring, voksenopplæring og privatisteksamen 

Heidi M. Skjebstad 

E-post: heidi.skjebstad@osloskolen.no
Mobil: 971 82 159 

Spør meg om prøver, eksamen, vurdering, korona, budsjett, svømming, AKS og andre skoletilbud som Sjøskolen, Markaskolen, musikk- og ballettilbud.  

Andrea Mikalsen Rodriguez 

E-post: andrea.rodriguez@osloskolen.no 
Mobil: 467 74 726 

Spør meg om skoleanlegg, uteområder, skolebehovsplan, nye skolebygg, rehabilitering og inntaksområder. 

Kjersti Rustand 

Epost: kjersti.rustand@osloskolen.no 
Mobil: 922 20 044 

Spør meg om elevfravær, digitalisering av skolen, Sommerskolen Oslo, SaLTO og områdesatsingene. 

Randi Hagen Eriksrud

kommunikasjonsdirektør
Epost: randi.eriksrud@osloskolen.no
Mobil: 940 18 851

 

Logging av mediehenvendelser

Mediehenvendelser til Utdanningsetaten blir logget i datasystemet CIM. Vi logger dato, medium, fornavn og etternavn på journalist, mobilnummer og e-postadresse, samt hva henvendelsen gjelder og eventuell e-postutveksling. Dette lagres slik at vi har oversikt over oppfølgingen av din henvendelse. Opplysningene blir kun brukt internt i Kommunikasjonenheten og opplysningene utleveres eller deles ikke med noen andre. 

Dersom du ikke ønsker at kontaktinformasjonen din og henvendelsen din skal logges, eller du ønsker at vi skal slette opplysninger fra tidligere henvendelser, gi oss beskjed på e-post til: kristine.strommen@osloskolen.no