Markveien mellom Grüners gate og Hausmanns gate

Plankunngjøring fra Plan- og bygningsetaten.

Høring
Høringsfrist: 20.05.

Bydel: Grünerløkka

Gå til detaljert beskrivelse